Nuh Naci Yazgan Üniversitesi araştırma görevlisi arıyor!

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörlüğü verdiği ilan ile araştırma görevlisi arıyor. Detaylar Kayseri Anadolu Haber'in Kayseri haberinde...

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi araştırma görevlisi arıyor!
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörlüğü verdiği ilan ile Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü'ne araştırma görevlisi arıyor. 

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörlüğü’nün resmigazete.gov.tr üzerinden yayımladığı ilanda şu bilgilere yer verildi; '2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile 09.11.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 'Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in ilgili hükümleri uyarınca araştırma görevlisi alınacaktır.' 

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi araştırma görevlisi arıyor!

26.10.2023'te başlayacak başvurular 09.11.2023'te ise başvurular son bulacaktır. Başvurunun genel şartları şu şekildedir;

A- Genel Şartlar

1- İlanda belirtilen kadrolara yapılacak atamalarda; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2- ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.
3- ALES puan türünün belirlenmesinde, atama yapılacak alana ilişkin puan türü dikkate alınır.
4- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılır.
5- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.
6- İlanda belirtilen kadrolora başvurabilmek için giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir.

B- Başvuruda İstenen Belgeler Ve Başvuru Yeri

1- Başvuru dilekçesi (Dilekçede başvurulan Fakülte/Anabilim Dalı, adres, telefon no, email gibi adayın iletişim bilgileri açıkça belirtilecektir).
2- Özgeçmiş (YÖK formatında).
3- Lisans ve varsa lisansüstü diplomalarının onaylı suretleri (Diplomanın aslı veya ıslak imzalı mühürlü sureti ya da e-Devlet üzerinden Barkod/Karekodu okunaklı olmak kaydıyla mezun belgesi).
4- Devam eden öğrencilik durumları için; güncel tarihli resmi (onaylı) öğrenci belgesi (eDevlet üzerinden Barkod/Karekodu okunaklı olmak kaydıyla alınabilir).
5- Resmi lisans transkripti (e-Devlet üzerinden Barkod/Karekodu okunaklı olmak
kaydıyla not döküm belgesi).
6- ALES belgesi (Barkod/Karekodu okunaklı olmalıdır).
7- Yabancı dil belgesi.
8- Nüfus cüzdanı fotokopisi.
9- Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge.
10- Yerleşim yeri ve adres belgesi (e-Devlet üzerinden Barkod/Karekodu okunaklı olmak kaydıyla alınabilir).
11- Adli sicil belgesi (e-Devlet üzerinden Barkod/Karekodu okunaklı olmak kaydıyla
alınabilir) veya adayın beyanı (Beyan formu Üniversitenin web sayfasından temin edilecektir).
12- 2 adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş).

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi araştırma görevlisi arıyor!

Not-Başvurular;

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörlük Evrak Kayıt Birimi’ne şahsen veya posta yoluyla yapılabilecektir. Süresi içinde yapılmayan, postadaki gecikmeler ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır.
İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.
İdarenin uygun görmesi halinde ilanın her aşaması iptal edilebilecektir.

Başvuru Adresi

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörlüğü, Rektörlük Evrak Kayıt Birimi, Kayseri
Tel: (0 352) 324 00 00 – Faks: (0 352) 324 00 04
Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme sonuçları, Üniversitemiz web adresinden
(www.nny.edu.tr) yayımlanacak olup, bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.