Korkutan Kayseri Deprem Raporu - Kayseri tehdit altında mı?

Kahramanmaraş merkezli büyük deprem sonrası Kayseri'de de vatandaşlar uzun bir süre diken üstünde yaşadı. TEKDER Elemanlar Derneği Kayseri Şubesi de Kayseri Deprem Çalıştayı Sonuç Raporu yayımladı. Raporda Kayseri'nin tehdit altında olduğu bilgisi verilirken yetkililerce gerekli önlemlerin alınması uyarısı yapıldı. Detaylar Kayseri Anadolu Haber'in Kayseri bülteninde…

Korkutan Kayseri Deprem Raporu - Kayseri tehdit altında mı?

Kahramanmaraş merkezli büyük deprem sonrası Kayseri’de de vatandaşlar uzun bir süre diken üstünde yaşadı. TEKDER Elemanlar Derneği Kayseri Şubesi de Kayseri Deprem Çalıştayı Sonuç Raporu yayımladı. Raporda Kayseri'nin tehdit altında olduğu bilgisi verilirken yetkililerce gerekli önlemlerin alınması uyarısı yapıldı. 

6 Şubat’ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli Asrın Felaketi ile birlikte Kayseri de oldukça etkilenen iller arasında yer alıyordu. Kayseri’de deprem konusu ise birçok tartışmaya konu olmuştu.

Konu ile ilgili çalıştay raporu düzenleyen TEKDER Elemanlar Derneği Kayseri Şubesi raporda Kayseri’nin de deprem tehdidi altında yaşayan bir il olduğuna dikkat çekti.

Raporda Kayseri’de deprem riskinin göz ardı edilmeden gerekli çalışmalar ve tedbirlerin yerel yönetimlerce alınması gerektiği ifadelerine yer verildi.

Kayseri’nin Jeoloji Ve Topoğrafya Yapısına da yer verilen raporda Kayseri İlini Etkilemiş Olan Önemli Depremler de ele alındı.

Yatay mimarinin önemine değinilen raporda sonuç ve tavsiyelerde şu ifadelere yer verildi, ‘Kayseri Ülkemizin çoğu bölgeleri gibi diri fay üzerinde yer alan ve deprem tehdidi altında yaşayan bir ilimizdir. Bu nedenle deprem riski göz ardı edilmeden gerekli çalışmalar ve tedbirler yerel yönetimlerce alınmalıdır’

İşte TEKDER Elemanlar Derneği Kayseri Şubesi’nin Kayseri Deprem Çalıştayı Sonuç Raporu’nda yer alan sonuç ve tavsiyeler,

Kayseri şehrini etkisi altına alacak olan Ecemiş fayı, Yeşilhisar fayı, Erciyes fayı, Erkilet fayı, Sarıoğlan fayı ve Sarız fayı olarak bilinmektedir. İzahatı yapılan bu faylar sol yanal atımlıdır. Bu fayların dışında Kayseri il sınırında olmamakla birlikte Kayseri şehrini etkileyebilecek olan faylar; Tuzgölü fayı, Deliler fayı, Savrun fayı, Çardak fayı, Malatya fayı, Pazarcık fayı gibi faylar sayılabilir.
Şehir merkezi ise Erkilet fayı ve Erciyes fayının etkisi altında kalmaktadır. Burada adı geçen faylar orta-yüksek büyüklükte deprem üretme kabiliyetine sahiptir.

Kayseri ilini etki altına alabilecek olan Ecemiş fayı, Yeşilhisar fayı, İncesu fayı, Erkilet fayı, Erciyes fayı ve Sarıoğlan fayında yeterli çalışmalar yapılamadığından veri eksikliği sorunu söz konusu olmaktadır.

Paleosismolojik veriler kişisel ya da kurumsal çalışmalarda dağınık ve oldukça yetersiz bir durumdadır. Bu verilerin gerekli çalışmaların yapılarak çoğaltılması ve tek bir merkezde toplanması elzemdir.

Kayseri deprem ivme değerleri açısından orta risk sınıfındadır. Elde edilen veriler ışığında Kayseri’de; 2 yıllık bir periyotta ve 100 kilometre çaplık alanda 4,00 büyüklüğünde ve 27 yıllık periyotta 5,00 büyüklüğünde deprem olması ihtimali üzerinde duruyor ve bu hususta gerekli tedbirlerin alınmasını,

EBİS sistemi üzerinden Kayseri’deki zemin etütlerinin de takip edilebilmesinin ve bu zemin etütlerinin belirli periyotlarla yeniden gözden geçirilmesinin önemli olduğunu,

Talas ilçesinde çok sayıda yer altı şehrinin bulunması ve bazı binaların temellerinin bu yer altı şehirlerinin bir kısmı olduğu düşünülen yer yer boşlukları üzerinde kurulabilmesi ihtimaline istinaden ilçede meydana gelebilecek olası depremler göz önüne alınarak bu durumun kontrol altına alınması ve Talas’ta yapılacak tüm projelerde zemin etütü çalışmalarında hassasiyet gösterilmesini,

Kayseri genelinde makro bölgeleme ve mikro bölgeleme çalışmalarının eksik olduğunu ve çalışmaların ivedilikle tamamlanması gerektiğini,

Kayseri’deki tüm konutlarda iki yılda bir, kamu binalarında, okullarda, sanayi, üretim tesisi, baraj vb. stratejik ve lojistik yapılarda yılda en az bir defa olmak kaydıyla periyodik muayene zorunluluğunun getirilmesini,

Kayseri geneli yapı stokuna dair eksik olan verilerin tamamlanmasını,

Tüm yapılarda zemin etüt raporları ile statik projelerinin ir arada incelenmesi gerektiğini,

Zümrüt mahallesi, Pervane Mahallesi, Şehir Hastanesi ve civarı gibi olası deprem anında zemininin sıvılaşmaya maruz kalarak yıkımların olabileceği bölgelere imar izninin verilmemesi gerektiğini,

Özellikle 6 Şubat Depremlerini hisseden ve sonraki depremlerde büyü bir endişe yaşayan Kayserililerin, geçici bir süre için bağ, bahçe gibi yaşam alanlarına gitmek istemesi ancak trafikte yaşanan yoğunluk nedeni ile şehirde bir kaosun yaşanmış olmasını dikkate alarak, afet durumunda ulaşım yollarının kullanılabilirliğini artırmak için çalışmalar yapılması gerektiğini,

Kayseri için söz konusu olan fay zonlarının dikkatle incelendiğinde Kayseri’nin çevreyolları üzerinde bulunuyor olması ve olası deprem senaryolarında oluşabilecek ulaşım sorununun dikkate alınarak gerekli tedbirlerin alınmasının önemli olduğunu, 

Kayseri’nin yer altı su seviyesinin yeryüzüne yakın olması gerçeği sebebiyle, olası deprem senaryolarında içme suyu kaynaklarının kirlenmesi ihtimaline karşı yeni su kaynaklarının şimdiden belirlenerek iletim hatlarının belirlenmesi gerektiğini, Kayseri’de deprem, sel, yangın gibi herhangi bir afet durumunda vatandaşların toplanabilecekleri toplanma alanlarının belirlenerek vatandaşlara duyurulması ve Kayseri özelinde bir deprem tatbikatının gerçekleştirilmesinin önemli olduğunu,

Depreme dayanaklı yapıların ve şehirlerin inşasında rol alacak teknik personelin yetiştirilmesinde hassasiyet gösterilmesine ve yapı inşasında çalışan personelin resmi kurumlarca verilen mesleki yeterlilik belgelerinin tam olmasına, aksi takdirde kendilerine iş verilmemesinin şehrin idarecileri tarafından sağlanmasına ve takip edilmesinin önemli olduğunu,

Kayseri genelinde deprem afet eğitimleri ve tatbikatları belirli periyotlarla yapılmalıdır.

Kayseri Deprem Master Planının en kısa sürede hazırlanmalıdır.

Kayseri genelinde yumuşak zemin özellikleri gösteren bölgelerde yerleşime müsaade edilmemelidir.

6306 Sayılı Kanun kapsamında afet riski altındanki alanları imar dışı bırakarak, günü birlik kullanım amaçlı sosyal donatı şeklinde dönüştürülmesi sağlanmaladır.

Deprem master planı dikkate alınarak kentin gelişim ve yerleşim stratejilerinin belirlenmesi, aktif fay hatlarının çevre düzeni haritalarına işlenmesi ve aktif fay zonlarının sakınım bantı içinde kalan alanların 1.derece doğal eşik değerler arasına alınmalı ve bina ve bina türü yapılar için sınırlama getirilmelidir.

Depremsellik ve risk haritaları belirli periyotlarla güncellenmelidir.

Raporun tamamını görmek için TIKLAYINIZ