Büyük fırsat - 14 villa parseli satışa çıkarıldı!

Büyük fırsatı kaçırmayın! Kayseri'de Kocasinan Belediyesi tarafından 14 villa parselinin de bulunduğu 16 taşınmaz satışa çıkarıldı. Detaylar Kayseri Anadolu Haber'in Kayseri bülteninde…

Büyük fırsat - 14 villa parseli satışa çıkarıldı!

Kocasinan Belediyesi’nden büyük fırsat! Mülkiyeti belediyeye ait aralarında 14 villa parselinin de bulundu 16 taşınmazı satışa çıkarıldığı duyuruldu. 

Büyük fırsat - 14 villa parseli satışa çıkarıldı!

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, Söz konusu taşınmazların ihalesi 31 Ekim tarihinde, Kayseri Kocasinan Belediyesi, Meclis Toplantı Salonunda, İhale Komisyonunca (Encümenince) yapılacaktır. İhaleye iştirak edecekler aşağıda istenilen belgelerle birlikte en geç 31.10.2023 SALI günü, Saat 12.00’ye kadar, Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Gelir Şefliğine vermeleri ya da taahhütlü olarak posta ile göndermeleri gerekmektedir. Ancak, postadaki gecikmeler ve telgrafla yapılan başvurular İhale Komisyonunca kesinlikle kabul edilmeyecektir.

İhale, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/c gereğince açık teklif usulü ihale ile her bir parselin ayrı ayrı ihalesi yapılacaktır.   
İhale şartnamesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Gelir Şefliğinde mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak görülebilir. İhale dosya bedeli 500,00-TL (Beşyüz Türk Lirası) olup, Kocasinan Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Gelir Şefliğinden temin edilebilir. Katılımcı, yatırmış olduğu dosya bedelinin yattığını gösterir makbuz fotokopisini, idareye Aslının Aynıdır diye tasdik ettirdikten sonra, diğer parsellerin ihalesine katılmak için kullanabilir.

Her bir taşınmaz için muhammen bedel belirtilmiştir. İhaleye girecek gerçek veya tüzel kişilerin, ihalesine katılmak istedikleri taşınmazla ilgili yukarıda belirtilen Muhammen bedel üzerinden, % 3 Geçici Teminat vermeleri gerekmektedir. Teminatlar, Belediyemiz veznesine yatırılabileceği gibi, Vakıfbank Tüm Şubeler TR 65 0001 5001 5800 7292 5215 31 İban numaralı Halkbank Tüm Şubeler TR44 0001 2001 6470 0007 0000 01 iban numaralı Belediyemiz hesabına, dekontta ihalesine katılmak istenilen taşınmazın ada ve parsel numaralarını belirtmek şartı ile yatırılabilir. Banka teminat mektubu verilmesi halinde, Teminat mektubunda ihalesine katılmak istenilen taşınmazın ada ve parsel numaraları yazılacaktır. Ayrıca Teminat mektubu süresiz olacak ve mektubun aslı olacaktır.

İhale detayları ve istenen belgeler için TIKLAYINIZ