Kemal Yavuz

Veli Evliya

Kemal Yavuz

Evliya: Kuranda her biri bağlamına göre anlamı vardır. Mesela dost, sırdaş, otorite, müttefik demektir.  Veli: Vasi, koruyucu demektir. Veli edinmek Dini, İnsani, Ahlaki, Politik ve Sosyal amaçlı olabilir. 4/Nisa 139  “Onlar/insanlar, müminleri bırakıp kafirleri dost ve müttefik edindiler. Onların yanında şeref ve itibar mı arıyorlar? Halbuki şeref ve itibar bütünüyle Allaha aittir.” 8/Enfal  73  “Kafirler birbirlerinin evliyası/dostları ve destekçileridir. Eğer sizde    birbirinizin dostu ve destekçisi olmazsanız yeryüzünde inanca karşı baskı, zulüm ve korkunç bir fesat olacaktır.”  Dini amaçlı olanı bazı durumlar hariç kesinlikle yasaktır.  2/Bakara 107   “Göklerin ve yerin iktidarının/otoritesinin Allaha ait olduğunu ve sizin Allahın yanında veli dost ve yardımcınızın olmadığını bilmiyor musunuz?  9/Tövbe 116 “Göklerin ve yerin hükümranlığı/otoritesi elbette Allah’ındır. Yaşatanda, öldürende Allah’tır. Sizin Allahtan başka herhangi bir veli ve yardımcınız yoktur.”  32/Secde 4 “Gökleri, yeri ve ikisinin arasında bulunan her şeyi altı evrede/aşamada yaratan, sonrada koyduğu yasalarla onlar üzerinde egemen/otorite olan Allah’tır. Sizin Allahtan başka ne bir veliniz ne de bir şefaatçiniz vardır. Hiç aklınızı kullanmaz mısınız? 29/Ankebut 22 “Siz, ne yeryüzünde ne de gökyüzünde Allahın elinden kaçıp kurtulamazsınız. İyi bilin ki sizin Allahtan başka veliniz de yardımcınızda yoktur İnsani amaçlı olanı serbest ve bazı zamanlarda zorunludur. 5 /Maide 55 “Sizin gerçek veliniz, dostunuz Allah, Allahın Resulü, namaz kılan, zekat veren ve Allahın emirlerine boyun eğen müminlerdir.” Ayetin açıkladığı gibi veli evliya olmak seçilmiş kişiler değil sadece Allahın yap dediğini yapan, yapma dediğini yapmayan namazı doğru kılıp, zekatı veren ve İslam’ın tüm emirlerini yerine getiren kadın, erkek Allahın veli ve evliyasıdır. Yoksa şimdiki yapılan gibi birilerinin belirlediği kişiler değildir.  Ahlaki ve politik olanı mahzurludur. Sosyal amaçlı olanı ise yer ve zamana göre değişir. Askeri anlamda olan hem politik, hem ahlaki velayeti kapsar. Askeri olduğunda çıkarlar çatıştığında onları tercih, politik olanı da onlara yaramak ve benimsemek içindir.  2/Bakara 28 “Müminler, inananları bırakıp kafirleri evliya/dost ve müttefik edinmesinler. Kim bunu yaparsa, Allahtan hiçbir bağlantısı kalmamıştır. Ancak, onlardan korunmak için geliştirdiğiniz bir taktik olması hariçtir. Allah sizi kendisine karşı dikkatli olmanız için uyarıyor. Son varış Allah’adır.”  Politik ve ahlaki açıdan onlar gibi olma riski yoksa Yahudileri, Hıristiyanları ve diğerlerini insani açıdan serbesttir. Dost edinilir. Yasak olanı 60/ Mümtahine 7 “Gün gelir Allah, düşman olduğunuz kimselerle sizin aranızda bir sevgi meydana getirir. Çünkü Allah her şeye bir ölçü koyandır. Allah eşsiz bir bağışlayıcı ve sonsuz bir rahmet kaynağıdır.” Dinden dönene nasıl davranılır. 3/Ali İmran 86 “İman etmelerinden ve o elçinin hak olduğuna şahit olduktan sonra, gerçeği örtbas edenleri nasıl olurda Allah doğru yola iletir. halbuki kendilerine apaçık belgeler gelmişti. Zira Allah, gerçeği tersyüz edenleri amaçlarına ulaştırmaz.” 3/Ali İmran 90  “İmanlarından sonra inkara saplanıp, inkarlarını artıranların tövbeleri asla kabul edilmeyecektir. Zira onlar, sapkınların ta kendileridir.” Ali İmran 91 “Evet, gerçeği örtbas ederek kafir olarak ölenler, onların hiçbirinden yeryüzünü dolduracak kadar altın fidye verse dahi asla kabul edilmeyecektir. İşte onlar için acıklı bir azap vardır. Onların hiçbir yardımcısı da yoktur.”

Yazarın Diğer Yazıları