Kemal Yavuz

Şeytan İnsanı Kandırabilir Mi?

Kemal Yavuz

Şeytan insanı kandırabilir mi? Hayır, insanın hür iradesiyle şeytana uymasıyla teslim olmasıyla olur. Şeytanın insana karşı kullandığı tüm imkanları, şeytana yine insan verir. 14/İbrahim 22 “Ve hüküm kesinleşip iş bitince şeytan diyecek ki: Allahın size emir ve vaat ettiklerinin hepsi gerçekti, ben ise size birtakım sözler verdim; ama verdiğim bu sözleri tutamadım. Aslında benim sizin üzerinizde hiçbir yaptırım gücüm yoktu. Ben sizi sadece davet ediyordum; sizde benim çağırıma uyuyordunuz. Dolayısıyla beni suçlamayın, kendinizi suçlayın. Şimdi ne ben sizi kurtarabilirim, ne de siz beni kurtarabilirsiniz. Zaten daha önce sizin beni Allaha ortak koşmanızı asla kabul etmemiştim. Şu bir gerçek ki, şeytanın yolundan gidenlere acıklı bir azap vardır.” İşte ayetin açıkladığına göre şeytan sadece Allaha asi olmuş zavallı bir yaratıktır, onun için insan üzerinde şeytanın bir gücü yoktur. Allahın verdiği aklı Kurana uygun kullanmayıp, hür iradesini şeytana teslim etmesiyle sorumlu olan o insandır. Çünkü şeytan şöyle diyor, 38/Sad 82 “İblis: senin şanına ant olsun ki, Ademoğullarının hepsini yoldan çıkartacağım! 38/Sad 83 “Ancak Dini Allaha has kılan kulların hariçtir.” 15/Hicr 42 “Zira senin dini Allaha has kılan kullarım üzerinde hiçbir yaptırım gücün yoktur, sen ancak sana uyan azgınlara söz geçirebilirsin.” 6/Enam 112 “Onlar birbirlerine insanları aldatmak için akıl çelici birtakım yaldızlı sözler fısıldamalarından dolayı görünür görünmez şeytanlar, her nebiye düşman oldular. Gerçi Rabbin seçme hakkı vermeseydi onu da yapamazlardı ya. Öyleyse onlardan ve uydurdukları dinlerinden uzak durun.” Ayette Rabbin seçme hakkı vermeseydi derken, Allah insanın hidayetini ne zaman diler sorusunun cevabını şöyle açıklıyor, 47/Muhammed 17 “Allah doğru yola yönelenlerin hidayetini arttırır ve kabul eder. Ve doğru yola uyanların korunma gücünü arttırır.” 24/Nur 21 “Siz ey iman edenler şeytanın adımlarını izlemeyin. Kim şeytanın adımlarını izlerse, iyi bilin ki şeytan sadece  hayasızlığı ve aklı selime aykırı olanı emreder. Ve eğer Allahın üzerinizdeki rahmeti bulunmamış olsaydı, sizden hiç kimse ebediyen günahtan arınamazdı. Lakin Allah arınmak isteyen kimseleri arındırmayı diler. Allah arınmak isteyeni çok iyi işitir ve çok iyi bilir.” İnsanı aldatan şeytan başta olmak üzere onu doğru yoldan saptıran herkestir. Şöyle bir rivayet söyleniyor, “Allah Resulü cin ve insan şeytanlarından Allaha sığınırım deyince Ebu zer sorar insan şeytanı da olur mu? Hz. Resul cevap vermiş evet insan şeytanı cin şeytanından daha şerlidir.” (Ahmet b. Hanbel)   16/Nahl 98 “Kuran okuyacağın zaman, kovulmuş şeytandan Allaha sığın.” Nahl 99 “Gerçek şu ki, iman edenler ve yalnızca Rablerine dayanıp güvenenler üzerinde şeytanın hiçbir yaptırım gücü yoktur.” Nahl 100 “Onun yaptırım gücü ancak şeytanı veli edinenler ve şirk koşanlar üzerindedir.” İnsanın yeryüzündeki varlık amacı ne melekliktir ne de şeytanlıktır. Hatası ve kusuruyla insanlıktır. İnsan bu yüzden beşer doğar, irade ve akılla insan olur. 67/Mülk 2 “Allah ölümü ve hayatı, hanginizin daha güzel davranacağını sınamak için yaratmıştır. Allah mutlak üstün ve yüce olan ve eşsiz bağışlayandır.” Allah ayetlerle şeytanın gücünün olmadığını, şeytana kendi hür iradeleriyle teslim olan insanın olduğunu, şeytanı kılavuz edinen ve şeytanın sözüne uyduğu için ona tanrılık yakıştıranlardır hakikate sırt dönmenin mazereti yoktur, Kurandaki bu ayetler görmezden gelinemez.

Yazarın Diğer Yazıları