Kemal Yavuz

Peygamberimizin Hadisleri Yazmaya Müsade Etmemesi

Kemal Yavuz

‘Benden Kuran dışında hiç bir şey yazmayın.  Kim benden Kuran dışında bir şey yazmışsa onu imha etsin.’  ( Müslim,  Sahihi  Müslim,  Kitabı  Zühd;  Hanbel,  Müsned  3/12, 21, 33.)  ‘Sahabe  Allah’ın  elçisinden  sözlerini  yazmak  için  izin  istediler,  ancak  onlara  izin  verilmedi.’  (Darimi,  es  Sünen . )  ‘  Biz  hadis  yazarken   Hz.  Peygamber  yanımıza  geldi  ve  yazdığınız  şey  nedir?  Dedi,  Senden  işittiğimiz  hadisler  sözler  dedik,  Hz.  Peygamber;  Allah’ın  kitabından  başka  kitap mı  istiyorsunuz?  Sizden  evvelki  milletler  Allah’ın  kitabı  yanında  başka  kitaplar  yazdıkları  için  yoldan  çıktılar  dedi.’  ( El  Hatib,  Takyid.)     ‘ Allah  elçisinden  hadis  sözlerini  yazmak  için  izin  istedik,  bize  izin  verilmedi.’ ( Tirmizi,  es  Sünen,  kitabul  İlm.)

Şimdi  soru  şu?  Hem  kendi  kitaplarında  bu  ve  benzeri  hadisleri  alıp  sonrada  bu  hadislerle  çelişecek  diğer  hadisleri  nasıl  oluyor  da  kitaplarına  alıyorlar.  Ya  akıl edip  düşünememişler  veya  başkaları    bu  hadisleri  uydurup  bu  kitaplara  koymuşlar. 

Akıl  edip  derken  onlarında  kul  olduklarını  hesaba  katarak  ve  yanılabileceklerini,  hataya  düşeceklerini  düşünmek  zorundayız,  yoksa  Allah  dışında  başka  bir  yanılmayan  varlık  oluşturma  tehlikesi  oluşur  ki,  bu  da  şirk  olur.  Bunu  sen mi  biliyorsun,  sen  yanılmaz mısın,  sen mi  düzelteceksin  gibi  sözlere,  ben  kendimi  bu  eksikliklerden  ayırmıyorum.  Sizler  benden  ve  diğerlerinden  daha  iyi  anlamış  ve  değerlendirmiş  olabilirsiniz. ‘Ey  insanlar  ateş  tutuşturuldu  ve  karanlık  gecenin  parçaları  gibi  fitneler  oluşuyor.  Allah’a  yemin  ederim  ki,  aleyhimde  tutunacak  bir  şeyiniz  yoktur.  Kuran’ın  helal  kıldıkları  dışında  bir  şey  helal  kılmadım.  Kuran’ın  haram  kıldıkları  dışındakileri de  haram  kılmadım.’  ( İbni  Hişam  Siret  4)    ‘ Allahın  kitabında  helal  kıldığı  helal,  haram  kıldığı  haramdır.  Hakkında  sustuğu  ise  serbesttir.  Allah’ın  serbest  bıraktıklarını  kabul  edin  ve  bilin  ki,  Allah  hiç  bir  şeyi  unutucu değildir.’  ( Ebu  Davud  K.  Etime  39.=  Tirmizi  K.  Libas  6.=  İbni  Mace  K.  Etime  60 )   ‘Peygamber’in  hadisleri  denerek  dine  ilaveler  yapan  hadisler  Peygamber’in  hadisleri  değildir.’ ( Sahihi  Buhari.)     5/ Maide 44,45,47. ‘Allah’ın  indirdiği  ile  hükmetmeyenler  zalim,kafir,  fasıktır.’

Bu  hadisler  Kuran’la  çelişmeyen  hadislerdir.  Mesela  5/ Maide 3,4,5,87,  88,  101  ayetleri  ile  aynı  manalara  gelir.  Kuranla  çelişen  zıt  düşen  hadis  adı  altında ki,  hadis  sözleri  kabul  etmemek, Peygamberin  hadisini  beğenmemek  anlamına  gelmez.  Peygamberi  peygamber  makamına  koymak  olur.  Peygambere  sayının  ve  sevginin  bir  gereği  ve  Dini  Allah’a  halis  kılmanın  ve  Kuran’ın  tek  başına  yeterli  din  kaynağı  kabul  etmenin  sonucudur.  Peygamberimiz  bizi  tek  Allah’a  inanmamızı  ve  Allahın  kitabına  bağlanmamızı  ister.  Yoksa  hiç  bir  peygamber  kendisine  yalan  söz  yakıştırılıp  tanrılaştırılmasını  veya  Allah’ın  dinine  ilaveler  yapılmasını  istemez. 

Yazarın Diğer Yazıları