Kemal Yavuz

Kuran'daki İslam

Kemal Yavuz

Kurandaki İslam’ı anlatmayalım da ortak koşulan, hurafe din anlayışını mı anlatalım. Dost acı söylermiş, Allahın Resullerine, Allahın doğru dinini anlattıkları için hep Resullere itiraz etmişlerdir. 23/Müminun 23 'Ant olsun ki, Nuh’u kavmine gönderdik ve Nuh Ey kavmim Allaha kulluk edin. Sizin için Allahtan başka bir tanrı/din koyucu yoktur. Hala sakınmaz mısınız? Dedi. Müminun 24 'Bunun üzerine, kavminin inkarcı ileri gelenleri şöyle dediler. Bu tıpkı sizin gibi bir beşer olmaktan başka bir şey değildir. Size üstün ve hakim olmak istiyor. Eğer Allah Resul göndermek isteseydi, muhakkak ki, melekler gönderirdi. Biz geçmişteki atalarımızdan böyle bir şey duymadık.' 7/Araf 70 'Dediler ki, sen bize tek din koyucu Allaha kulluk etmemizi ve atalarımızın tapmakta olduklarını bırakmamız için mi geldin. Eğer doğrulardan isen, bizi tehdit ettiğin azabı bize getir.'11/ Hud 61 'Semut kavmine de kardeşleri Salih’i gönderdik. Dedi ki, ey kavmim Allaha kulluk edin, sizin Allahtan başka tanrınız/din koyucunuz yoktur. Allah sizi yerden topraktan yarattı. Ve sizi orada yaşattı. O zaman Allahtan mağfiret isteyin, sonrada Allaha tövbe edin. Çünkü Rabbim kullarına çok yakındır. Dualarını kabul edendir.' Hud 62 'Dediler ki: Ey Salih sen bundan önce içimizde ümit beklenen birisiydin. Şimdi babalarımızın taptıklarına, yaptıklarına, tapmaktan uymaktan bizi engelliyor musun? Doğrusu bizi kendisine kulluğa çağırdığın şeyden ciddi bir şüphe içindeyiz.' Hud 87 'Dediler ki: Ey Şuayıp, babalarımızın taptıklarını/din koyucularımızı putları yahut mallarımız hususunda dilediğimizi yapmayı terk etmemizi sana namazın mı emrediyor? Halbuki sen yumuşak huylu ve çok akıllısın.' 28/Kasas 36 'Musa onlara apaçık ayetlerimizi getirince, bu olsa, olsa uydurulmuş bir sihirdir. Biz önceki atalarımızdan böylesini işitmemiştik dediler.' Resulümüze itirazlarından biri, 34/Sebe 34 'Onlara apaçık ayetlerimiz okunduğu zaman demişlerdi ki, bu sizi babalarımızın taptığı din koyuculardan, putlardan çevirmek isteyen bir adamdan başkası değildir. Ve yine bu Kuran da uydurulmuş bir yalandan başka bir şey değildir dediler. Hak/Kuran kendilerine geldiğinde onu inkar edenlerde bu apaçık bir büyüden başka bir şey değildir dediler.' Allahın bu uyarılarından sonra, kendimizi mi düzeltelim, yoksa yıllarca uydurulmuş, yanlış hurafelere, uydurulmuş dine uymaya devamı edelim. Ne oluyor insanlara, Allaha büyüklüğü/din koyuculuğu yakıştıramıyorlar. 71/Nuh 13 'Size ne oluyor ki, Allaha büyüklüğü, hüküm/din koyuculuğu yakıştıramıyorsunuz?' 39/Zümer 36 'Allah kullarına kafi değil midir? Seni/sizi Allahın dışında başkalarıyla korkutuyorlar. Kim saparsa artık onun yolunu Allahtan başka doğrultacak hiçbir güç yoktur.' Bu ayetleri insanlara tebliğ eden Resulümüzü hadis söyledi diye iftira edip, bilerek veya bilmeyerek Allahın elçisi ve bizim Resulümüzü haşa zalim olarak mı gösteriyoruz.  5/Maide 48 'Sana da daha önceki kitapları doğrulamak ve onları korumak üzere hak olarak kitabı/Kuranı gönderdik. Artık aralarında Allahın indirdiği Kuranla hükmet. Sana gelen gerçeği bırakıp da onların arzularına uyma…' İnsanlara ve Müslümanlara düşen Allaha şirksiz inanmış, Resulünü putlaştırıp, din koyucu yapmadan, farklı görüş ve politikalar yüzünden birbiriyle uğraşıp birbirini yiyeceği yerde, Allahın gönderdiği, Resulün tebliğ ettiği bozulmamış yolunda/dinde yarış içinde olup, ahretimizi kazanmanın derdine düşelim.       

 

Yazarın Diğer Yazıları