Kemal Yavuz

İnsan ve Din - 3

Kemal Yavuz

İnsanlar, Allah tarafından kendilerine gönderilen dinlerin Kurandan öğrenmiyorlar. Daha  doğrusu, Allaha ulaşacakları doğru yolun üzerine oturmuş sözde din şebekeleri Kuranı devre dışı bıraktırarak din yolunu tıkamışlardır. Allah bunlar için ayetle şöyle uyarı yapıyor. 74/Müddessir 48 'Artık aracıların şefaati onlara bir yarar sağlamayacaktır.' Müddessir 49 'Onlara ne oluyor ki bu öğütlerden yüz çeviriyorlar?' Müddessir 50 'Ürkmüş yaban eşekleri gibi niye bu Kurandan kaçıyorlar.' Müddessir 51 'Hem de aslandan ürküp korkan, kaçan yaban eşekleri gibi.' Ayette geçen Arapça kelime (humuru) eşek. Müddessir 54 'Gerçek şu ki, bu Kuran, insanlığa bir öğüt ve uyarıdır.' Müddessir 55 'Öğüt almak isteyen kimselere.' İşte Allahın uyarısı elimizdeki Kuranda, ne yazıktır ki, bir yığın zulüm ve şeytanlıkla insanları kandırıp, hem ahretlerini mahvedip, hem de imkanlarını kasalarına akıtanlar, sanki Allahın yetkisi ellerindeymiş gibi ahret vizesi vererek insanları kandırıyorlar. Allahın Kuranı yerine, Resulümüze iftira ederek yalan hadis uyduruyorlar. Bunu da Allah Kuran da açıklıyor. 45/Lokman 6 'İnsanlardan öyleleri var ki, herhangi bir ilmi delile dayanmadan, Allah yolundan saptırmak ve sonrada onunla alay etmek için boş HADİS, söz/laf satın alırlar, onlara rüsvaylık vardır.' 45/Casiye 6 'Sana okuduğumuz bunlar Allahın ayetleridir. Artık Allahtan ve Kuranın ayetlerinden sonra hangi HADİSE inanacaklar.' Hemen itiraz edip diyorlar ki, siz öyle diyorsunuz da çoğunluk hadislere inanıyor. Mesele de buya, Bir Resul Allahın emri ayetleri tebliğ edip, sonrada Allahın ayetlerini yalanlayacak rakip din koyan olacak haşa. Ve Allah dininde eksiklik bırakmış, unutmuş, cahil kalmış yerine koyuyorlar ve  bu Resulümüzü Rableştirmek olmuyor mu? Dinimizi gönderen Rabbimiz ezeli ilmiyle bu hadisleri uydurup, sonrada insanları kandıracakları deşifre ederek şu ayetle cevap veriyor. 6/Enam 116 'Yeryüzünde bulunanların çoğuna uyacak olursanız, sizi Allahın yolundan/dinin den saptırırlar. Sapıtanlar zandan başka bir şeye tabi olmazlar, yalandan başka sözde söylemezler.' 2/Bakara  79 'Yazıklar olsun o kişilere ki, kitabı kendi elleriyle yazarlarda sonra da onunla basit bir dünyalık kazanabilmek için, bu Allah katındandır diyenlere, yazıklar olsun onların elleriyle yazdıklarına, yazıklar olsun onların dünyalık kazandıklarına.' Din adamı kılığına bürünmüş şeytanlaşmış şeytancılar, Kurana müdahale edemiyorlar, çünkü Allah Kuranı koruma altına aldığı için.  15/Hicr 9 'Şüphesiz bu zikri/Kuranı biz indirdik ve zikri/Kuranı koruyacak olan da elbette biziz.' Fakat Resulümüzün hadisleri koruma altına alınmadığı için, Resulümüze iftira edip, hadis uydurup, güya Allahın ayetlerini saf dışı bırakıp kendi koydukları kuralları dinleştirip, bal adı altında zehir üretmekle kalmadılar. İnsanoğluna gönderilen tüm Allahın ayetleri olan balları da zehire çevirmişlerdir. 2/Bakara 59 'Fakat zulmedenler/yanlış yapanlar kendilerine söylenmiş olan sözü devre dışı bırakıp başka bir sözle değiştirdiler. Bizde bizim sözümüzü değiştirenlerin üzerine, günaha dalıp yoldan çıktıkları için gökten bela yağdırmıştık.' 13/Rad 33 '..Allaha bir takım ortak koşanlara de ki, onlara bir takım isimler ve sıfatlar vererek kutsayın bakalım. Yoksa Allahın, yeryüzünde bilmediği bir şey varda, Allaha onu mu haber veriyorsunuz? Yoksa  siz bu boş sözle takma isim ve sıfatlarla oyalanıyor musunuz…' Anlayanlara Allahın ayetleri yol gösteriyor.               

 

Yazarın Diğer Yazıları