Kemal Yavuz

Hanımlar Lider Olabilir Veya Âlim Olabilir Mi?

Kemal Yavuz

Hanımların, alimlik veya din konusunda, dinin ve dünyanın ihtisas konularında uzmanı olup her türlü görüş ve düşüncelerini başarıyla tartışıp kanaatlerini ortaya koymasında hiçbir sakınca yoktur. Bilgi ve becerileriyle alakalıdır, İslam bu konuda kadın erkek ayırımı yapmaz.

Liderlik halkın gidişatını düzeltip bu yükü yüklenmek için, ilim ve ehliyet sahibi olmayı istemektedir. 4/Nisa 58 “Allah, size emanetleri ehline vermenizi ve insanlar arasında hüküm verdiğiniz zaman da adaletle ve hakkaniyetle hüküm vermenizi emrediyor. Allah, bununla size ne güzel öğüt veriyor. Doğrusu Allah, her şeyi işiten ve görendir.” Ayete dikkatlice bakarsak Allah bayan, erkek ayırımı yapmamıştır. Toplumun yarısını oluşturan hanımları bu haklardan uzak tutmak İslam’ın emri değil, geleneğin uydurmasıdır.  

Allah ayetleriyle Resulümüz örnekliği ve yaşantısıyla, Resulümüzün hanımı Ayşe validemiz hareketleriyle, zaman ve şartlar bunları yalanlayıp, hatalarını önlerine koymuştur. Kuran örnek veriyor Sebe melikesinden, 27/Neml 23 “Ben, orada olanlara bir hanımın hükümdarlık yaptığını gördüm. O’na bir hükümdar için gerekli olan her şey verilmişti, bir de muhteşem bir tahtı vardı.” Neml/ 29  “Kadın hükümdar, ey ileri gelenler, bana çok önemli bir mektup gönderildi.” Neml/ 32  “Kadın hükümdar, ey ileri gelenler, şimdi ne yapmam gerektiği hususunda bana görüşlerinizi bildirin. Ben sizin görüşünüzü almadan kesin karar vermem dedi.” Sahabeden Amir b. Mesruk rivayete göre şöyle anlatmış. Hz. Ayşe validemize, ey anacığım Muhammed Rabbini gördü mü diye sormuş, şöyle cevap vermiş Ayşe annemiz. Söylediğin tüylerimi ürpertti. Senin üç meseleden haberin yok mu? Onlar hakkında sana nakilde bulunan yalancıdır. Kim sana Muhammed Rabbini gördüğüne dair rivayette bulunursa yalan söylemiştir.  6/Enam 103  “Hiçbir göz ve idrak Allah’ı göremez.

Allah bütün gözleri ve idrakleri kavrar ve kuşatır görür. Allah latif gözle görülemeyen sınırsız bilgisiyle her şeyi kuşatan ve her şeyden haberdar olandır.”  Ayetini okumuş, yıllarca Resulümüz, Allah’la yüz yüze konuştu diye avutanlar, bu ayetleri okuyup görmemiş anlattıklarını Allahın Kuranından değil, çeşitli kişilerin yazdıkları kitaplardan anlatmışlardır. 31/Lokman 34  “Kim sana yarın ne olacağını bildiğine dair bir şey söylerse yalan söylemiştir.”  Kim ana Resulün bir şeyleri gizlediğini veya dine ilave ettiğini söylerse yalan söylemiştir. 5/Maide 67 “Ey Resul Rabbinin sana indirdiği Kuranı aynen tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan, Resullük görevini yapmamış olursun…”  69/Hakka 44 “Resul eğer birtakım sözler uydurup Kurana katsaydı.” Hakka 45 “ Resulü kıskıvrak yakalar.” Hakka 46 “Sonra da Resulün can damarını kopartıp öldürürdük.” Hakka 47 “Hiç birinizde buna mani olamazdı.”  

İşte Resulümüzün hanımı Ayşe annemiz, hanımların öncüsü olmuş, hanımların her türlü işlerde çalışabileceklerini yaşayarak model olmuştur.  Hanımlar çalışamaz ve alim olamaz diyenler, Allahın ve Resulünün emirlerine karşı gelerek uydurulmuş hurafelere sığınmışlardır. Bu utanç başta dini kaynağı Kurandan öğrenip öğretme yeteneğini yitirenlerin suçudur. Şahsiyetimizle, edebimizle hayatın her alanında yerimizi aldığımız sürece hiçbir mahsuru yoktur. Elbette ki her konuda olduğu gibi bu ve benzeri konularda da kötü örnek olanlar olacaktır, istisnalar kaideyi bozmaz. Doktorluktan mühendisliğe, öğretmenlikten memurluğa her türlü meslekte çalışabilir

Yazarın Diğer Yazıları