Kemal Yavuz

Allah'ın Koyduğu Dengeyi Bozmak - 2

Kemal Yavuz

Allah’ın koyduğu dengeyi/sistemi bozup oynama. Allahın koyduğu dengeli programına el uzatıp müdahale etme. Müdahale edersen ne olur, mesela ozon tabakası yırtılır, hayvanları ölçüsüz öldürüp yok ederseniz, ekolojik dengeyi bozarsınız, dengesiz yağmurlarla, kuraklıklarla karşılaşırsınız. Anız yakarsanız çeşitli böcekleri/mikroorganizmaları yok eder tarladan gerekli verimi alamaz ve mahsul hastalıklarıyla karşılaşırsınız. Şunu unutma ki, dağın hakkı ev, toprağın ovanın hakkı tohumdur. Yiyeceğin yetişeceği yere ev yaparsan bir gün yıkılır.

Yaklaşık on beş milyon canlı yürü içinde dengeyi bozan sadece insan türüdür ne yazık ki.  30/Rum  41 “İnsanların elleriyle yaptıkları (dengesizlik) yüzünden karada ve denizde bozulma meydana geldi. Sonunda Allah (koyduğu kanunlarla) yaptıklarının kötü sonuçların- dan bir kısmını kendilerine tattıracaktır; umulur ki yol yakınken anlayıp hatalarını düzeltirler. Allahın dört kitabı var

1)Tenzili kitap Kuran

2)Tekvini kitap Tabiat 

3)Olaylar kitabı 

4) İnsan kitabı

Bunları ayırmadan birlikte okuyup anla ki, dengeyi bozmayasın. Kuran çevre kitabıdır, Kuranda çevre ile ilgili yaklaşık 500 ayet vardır. Yeryüzünün halifesi olan insan, yeryüzünün tümünden hem güzelleştirerek, hem de bozarak sorumludur.

Bize yaşayacağımız muhteşem bir çevre lütfeden Rabbimizin verdiği emanetten sorumluyuz. 75/Kıyamet 36 “İnsan kendisi- nin başıboş bırakılacağını mı sanıyor?” Bu sorunun muhatabı dünyada sadece insandır.  90/Beled 5 “İnsan, hiç kimsenin kendisine güç yetiremeyeceğini mi sanıyor?”  82/İnfitar 6, 7, 8 “Ey insan! Seni yaratıp, seni düzgün ve dengeli kılan, seni istediği bir şekilde yaratan, ihsanı bol Rabbine karşı seni aldatan nedir?”  23/Müminun 115 “Sizi/insanları sadece boş yere yarattığımızı ve sizin hakikaten huzurumuza getirilemeyeceğinizi mi sandınız?” Dünyadaki bütün canlılar içinde sorumluluk taşıyan yegane varlık insandır. İnsan hayatını anlamlı kılan, ona değer katan temel özelliği, insanın vazife ve sorumluluğudur.

Onun için, vazifelerini ihmal eden ve sorumsuz bir hayat yaşayan insanlar, gerçek anlamda insanlık değerini yitirmiş olurlar. 42/Şura 31 “Yeryüzünde Allah’ı aciz bırakamazsınız. Allahtan başka bir veliniz ve bir yardımcınız da yoktur.” Hele israf hastalığı o kadar büyümüş ki, önü alınamıyor. Bu devranın hep aynı gideceğini sananlar aldanıyorlar. Dünyanın çeşitli yerlerin- de açlıktan, yokluktan, susuzluktan, pek çok sıkıntıdan ölen ve eti kemiğine yapışıp zayıflayan insanları çeşitli yayınlarda görüyoruz.

Bunların hepsi sadece insanların sadece kendilerini düşünüp, diğer insanların, ekonomisine, enerjisine, arazilerine haksız ve haydutça bir düşünceyle el koyup dengeyi bozmalarından oluşmaktadır. 58/Mücadele 19  “Şeytan onları etkisi altına adlıda kendilerine Allah’ı anmayı (korkmayı ) unutturdu. İşte onlar şeytanın yandaşlarıdırlar. İyi bilin ki, şeytanın yandaşları hep kayıptadırlar.” 59/Haşr 19  Allah’ı unutan ve bu yüzden Allah’ın da onlara (unutanlara) kendilerini unutturduğu kimseler gibi olmayın.

Onlar yoldan çıkan kimselerdir.” Allah unutmaz mecazidir. Sahte  ürünler, GDO,şeker yağ, et yani marketlerdeki ürünlerin çoğu ne yazık ki, insan sağlığı için tam bir beladır. Bozgunculuk/Fesat, bir düzeni bozmak, normal işleyişi engelleyip değiştirmek, faydalı olanı yok edip zarar vermektir. İslam devletten şunları ister 1)Hakikat, 2)Adalet, 3)Ehliyet ve liyakat, 4)Meşveret, 5)Merhamet bunların yokluğu bozgunculuktur.                  

Yazarın Diğer Yazıları