Resmi Gazete 'de Yayımlandı - TÜVTÜRK Özelleştiriliyor!

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla, TÜVTÜRK araç muayene hizmetleri yeniden özelleştiriliyor. Özelleştirme işlemleri, çeşitli şekillerde 15 Ağustos 2027'ye kadar tamamlanacak. Detaylar için Kayseri Anadolu Haber'in Kayseri Bültenini okuyun.

Resmi Gazete 'de Yayımlandı - TÜVTÜRK Özelleştiriliyor!

Karayolları Trafik Kanunu kapsamındaki araç muayene hizmetinin yeniden özelleştirme kapsam ve programına alınması kararlaştırıldı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı tarafından alınan bu karar Resmi Gazete ’de yayınlandı.

Alınan karara göre; özelleştirme işlemleri, işletme hakkının verilmesi, mülkiyetin gayri ayni hakların tesisi, gelir ortaklığı modeli ve işin gereğine uygun sair hukuki tasarruflar veya kiralama yöntemlerinden biri ya da birkaçı birlikte veya ayrı ayrı uygulanarak gerçekleştirilecek.

Resmi Gazete 'de Yayımlandı - TÜVTÜRK Özelleştiriliyor!

İhale dokümanları ve sözleşmede yer alacak hususlar, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından belirlenecek.

Kamu hizmetinin devamlılığının sağlanabilmesi için özelleştirme işlemleri 15 Ağustos 2027'ye kadar tamamlanacağı belirtildi.

Resmi Gazete 'de Yayımlandı - TÜVTÜRK Özelleştiriliyor!

Mevcut Süre Doluyor

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), araç muayene hizmeti işinin ilk ihalesi, 20 yıllığına, kuzey ve güney olmak üzere iki bölge halinde 20 Aralık 2004'te yapılmış, birinci ve ikinci bölge araç muayene istasyonlarının yapımı, bakımı ve işletilmesi hizmetlerine ilişkin imtiyaz sözleşmeleri ise 15 Ağustos 2007'de imzalanmıştı. Bu sözleşmelerin süresi 14 Ağustos 2027'de sona erecek.

Resmi Gazete 'de Yayımlandı - TÜVTÜRK Özelleştiriliyor!

Sözleşmenin bitmesine ilişkin, kamu hizmetlerinin kesintiye uğramadan devam etmesini teminen ÖİB tarafından özelleştirme hazırlık çalışmalarının başlatılmasına yönelik Cumhurbaşkanı Kararı ile araç muayene hizmetleri yeniden özelleştirme kapsam ve programına alındı.