Kayserililere önemli uyarı! Cezalar arttı

Adli para cezalarında düzenlemeye gidiliyor. Kayserililere önemli uyarı. Resmi gazetede yayınlandı. Cezalar arttı. Para cezaları ne kadar olacak? Kayserili vatandaşlar düzenlemenin ne zaman yürürlülüğe gireceğini merak ediyor. Detaylar Kayseri Anadolu Haber'in, Kayseri haberinde…

Kayserililere önemli uyarı! Cezalar arttı

Resmi Gazetede yayınlanan bu karara göre adli para cezaları üst limit yükseldi.

Suçla daha etkin mücadele ve caydırıcılığın sağlanması kapsamında cezalar da artış sağlandı. Adli para cezası hakkında yeni düzenleme 1 Haziran 2024’te yürürlüğe girecek.

1 Haziran 2024'te yürürlüğe girecek olan yeni düzenlemeye göre, günlük adli para cezalarında üst limit 5 katına çıkarılıyor. Buna göre Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bu düzenlemeye göre bir günlük adli para cezasının alt sınırı 20 TL'den 100 TL'ye yükseliyor. Bir günlük adli para cezasının üst sınırı ise 100 TL'den 500 TL'ye yükseliyor.

Silahlı örgütler için yeni düzenleme

Anayasa Mahkemesi'nin iptal gerekçeleri doğrultusunda Türk Ceza Kanunu'nun yapılan değişiklikle, örgüte üye olmasa dahi örgüt adına suç işleme fiili ayrı bir suç olarak düzenleniyor. Buna göre, örgüte üye olmasa dahi örgüt adına suç işleyen kişi, 2 yıl 6 aydan, 6 yıla kadar hapisle cezalandırılacak.

Örgüt adına suç işleme Müstakil suç olarak adlandırılacak.

Kayserililere önemli uyarı! Cezalar arttı

İşlenen suçun niteliğine göre verilecek ceza yarısına kadar indirilebilecek. Bu hüküm sadece silahlı örgütler hakkında uygulanacak. Örgüt adına suç işleyen kişi hem işlediği suçtan hem de örgüt adına suç işleme cürmünden ayrı ayrı cezalandırılacak.

Hükmün açıklamasının geri bırakılması kararının ilk derece mahkemesi sıfatıyla Bölge Adliye Mahkemesi veya Yargıtay tarafından verilmesi halinde temyiz yoluna gidilebilecek.

Ceza hukuku kapsamındaki soruşturma ve kovuşturmalar Özel hukuk ve İdare hukuku kapsamındaki yargılamalar makul sürede sonuçlanmaz ise Anayasa Mahkemesi'ne yapılan bireysel başvurularda, makul süre itirazları AYM'den önce Tazminat Komisyonu'na yapılacak.

Belirlenen süre içinde müracaat edilmesiyle dosyanın Tazminat Komisyonu tarafından incelenmesi mümkün.