Kayserililere Güzel Haber, Artık Fiyatlar Yükselmeyecek!

TBMM Genel Kurulunda, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk cezalarının artırılmasını da içeren Türk Ticaret Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin ilk 3 maddesi kabul edildi. Buna göre işletmeler ve vatandaşları ilgilendiren detaylar Kayseri Anadolu Haber'in Kayseri bülteninde…

Kayserililere Güzel Haber, Artık Fiyatlar Yükselmeyecek!

TBMM Genel Kurulunda görüşmeleri devam eden, fahiş fiyat ve stokçuluk cezalarının artırılmasını da içeren Türk Ticaret Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki 23 maddelik kanun teklifinin ilk 3 maddesi kabul edildi. Kabul edilen maddeler ile stokçuluk artık bitme noktasına geliyor.

Kayserililere Güzel Haber, Artık Fiyatlar Yükselmeyecek!

Kabul edilen ve yayımlanan ilk üç maddeye göre; kooperatif ve üst kuruluşları yönetim kurulu üyelerinin, kooperatifin ticaret sicili kayıtlarını, finansal tablolarını, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporlarını, genel kurul toplantı evrakını, ortaklarının kimlik, iletişim, pay ve ödemelerine ilişkin bilgilerini Kooperatif Bilgi Sistemi'ne (KOOPBİS) aktarmaya yönelik geçiş sürecinin tamamlanamadığının tespit edilmesi halinde Ticaret Bakanlığınca birer yıl olmak üzere iki defa daha süre uzatımı yapılabilecek.

Bu süre sona erinceye kadar kooperatif ve üst kuruluşlarının yönetim kurulu üyeleri ve memurları hakkında KOOPBİS yükümlülüğüne aykırı davranmalarına yönelik hükümler uygulanmayacak. Bu düzenleme, 26 Nisan 2024 tarihinden itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.

Kayserililere Güzel Haber, Artık Fiyatlar Yükselmeyecek!

İntibak Süreleri 2 Yıl Uzatılıyor

Kanun teklifi ile Anayasa Mahkemesinin kararı doğrultusunda, Rekabetin Korunması Hakkında değişikliğe gidiliyor. Buna göre, Kanun'un ekinde yer alan cetvellerdeki kadro unvanlarıyla sınırlı olmak kaydıyla dolu kadrolarda derece değişikliği ile boş kadrolarda sınıf, unvan ve derece değişiklikleri Rekabet Kurulu kararıyla yapılacak.

Ceza Fiyatları Yükseliyor

Yeni alınan karara göre; fahiş fiyat uygulayanlara yönelik ceza 100 bin liradan 1 milyon liraya, stokçuluk yapanlara uygulanan ceza ise 1 milyon liradan 12 milyon liraya çıkarılacak.

Kayserililere Güzel Haber, Artık Fiyatlar Yükselmeyecek!

Stokçuluğa Kepenk Kapatma 

Stokçuluk yaptığı belirlenen işletmelere, bir yılda 3 kez ceza almaları durumunda 6 güne kadar kepenk kapatma cezası verilebilecek.

Ürünü depolamak yerine, elinde olanı satmak yerine bekletmeyi seçen işletmelere de ürün bedelinin yüzde 10'u kadar ceza kesilecek.

Tezgâhlar Pazarcılara Direkt Tahsis Edilecek

Kanun teklifi ile kapalı pazar yerlerinde, pazar yerlerindeki tezgâhların aracılar yoluyla kiralanması da uygulaması kalkacak. Böylelikle tezgâhlar pazarcılara doğrudan tahsis edilecek.