Kayserililer tepkili – Şaka gibi!

Gelir Vergisi Kanunu'na göre misafir vergisi maddesinin olduğunu öğrenenler 'şaka gibi' yorumunu yaparak duruma tepki gösteriyor. Peki misafir vergisi nedir? Detaylar Kayseri Anadolu Haber'in bülteninde…

Kayserililer tepkili – Şaka gibi!

Mülkü size ait evde uzun süre kalanlar için misafir vergisi ödemeniz gerekiyor. Uzmanlar ve vatandaşların ‘şaka gibi’ diyerek tepki gösterdiği maddenin detaylar Kayseri Anadolu Haber’de…

Kiralık evlerinde karşılıksız olarak kaynanalarını oturtan gelin ve damatlardan emsal bedel üzerinden vergi alınacağının duyurulmasının ardından, mal sahibi olduğunuz evinizde uzun süre kalan misafir için de vergi talep edilebileceği ortaya çıktı. 

Ekonomim Yazarı Abdullah Tolu yeni yazısında misafir vergisini kaleme aldı. Tolu, ‘Kaynanadan sonra şimdi de misafir vergisi çıktı’ başlıklı yazıda şu ifadelere yer verdi,  ‘Kaynana Vergisi, sahibi oldukları evde kira almadan kaynanalarını oturtan gelin ve damatların emsal kira bedeli üzerinden ödeyecekleri gelir vergisi ile ilgiliydi. Bu konuda birbirinden ilginç çok sayıda soru geldi. Gelen sorular sadece kaynanalarla ilgili değildi, eş, dost, akrabalarla ilgili olanlar da vardı.

Peki ‘misafir vergisi’ ne ile ilgili?

‘Misafir Vergisi’, evde akrabaları dışında mal sahibi ile ikamet eden misafirlerle ilgili. Evde mal sahibi ile ikamet edenin akraba olmaması halinde, mal sahibinin ’Misafir Vergisi’ ödemesi gerekiyor!

Tabii, bu düzenleme birkaç saat ya da gün kalıp giden misafirlerle ilgili değil. Daha uzun süreli kalan misafirler ilgili. Misafir uzun süreli kaldığında işler karışıyor, bu vergi gündeme geliyor. Örneğin, 3 ay veya daha fazla misafirlik gibi.

Bu yeni bir düzenleme mi?

Şimdi hemen evdeki misafir için neden vergi ödensin ki diye itirazda bulunabilirsiniz. Aslında oldukça da haklısınız ancak, Gelir Vergisi Kanunu’nda böyle bir düzenleme var, üstelik yeni de değil, uzun yıllardan bu yana yürürlükte!

Yasa ne diyor?

Gelir Vergisi Kanunu’nun Emsal Kira başlıklı 73. Maddesi tam da bu konu ile ilgili.

Söz konusu düzenlemeye göre, kiraya verilen mal ve hakların kira bedelleri emsal kira bedelinden düşük olamıyor. Bedelsiz olarak başkalarının kullanımına bırakılan konutların emsal kira bedeli, bu konutların kirası sayılıyor. Konutlarda emsal kira bedeli, konutun emlak vergisi değerinin yüzde 5’i olarak hesaplanıyor. Bu düzenlemeye göre, örneğin, bedelsiz olarak başkalarının kullanımına bırakılan konutun emsal kira bedeli, bu konutun kirası sayılıyor, emsal kira bedeli üzerinden de vergilendirme yapılıyor. Yine sözü edilen 73. Maddede emsal emsal kira bedeli esasının uygulanmayacağı durumlarda sayma yöntemiyle belirlenmiş bulunuyor. Emsal kira bedelinin uygulanmayacağı durumlar ise maddedeki sıralamaya göre aynen şu şekilde, 

1) Boş kalan gayrimenkullerin muhafazaları maksadıyla bedelsiz olarak başkalarının ikametine bırakılması, 
2) Binaların mal sahiplerinin usul (anne-baba, büyükanne-büyükbaba), füruğ (çocuk, torun) veya kardeşlerinin ikametine tahsis edilmesi,
3) Mal sahibi ile birlikte akrabaların da aynı evde veya dairede ikamet etmesi, 
4) Genel ve özel bütçeli idareler, il özel idareleri ve belediyeler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan kiralamalarda.

Hangi düzenleme ‘Misafir Vergisi’ ile ilgili?

Gelir Vergisi Kanunu’nun 73. maddesinin 3. bendinde yer alan düzenleme Misafir Vergisi ile ilgili.
Söz konusu düzenlemeye göre, mal sahibi ile birlikte akrabaların da aynı evde veya dairede ikamet etmesi halinde, emsal kira bedeli üzerinden Misafir Vergisi alınmıyor. Ancak, mal sahibi ile birlikte evde ya da dairede ikamet edenin akraba olmaması halinde ise, emsal kira bedeli üzerinden Misafir Vergisi alınıyor.

Peki, ‘misafir vergisi’ni kim ödeyecek?

Güzel bir soru, Misafir Vergisi’ni tabi ki misafir ödemeyecek, evinde ya da dairesinde birlikte kaldığı mal sahibi ödeyecek.

Mal sahibinin ödeyeceği vergi ne?

Sahibi olduğu evde veya dairede bu şekilde misafir ağırlayan mal sahiplerinin emsal kira bedeli üzerinden kira elde etmiş gibi yıllık gelir vergisi beyannamesi vererek, gelir vergisi ödemeleri gerekiyor.

Mal sahipleri ne yapacak?

2023 yılında evinde akrabası olmayan misafir ağırlayan mal sahiplerinin 1 Mart – 1 Nisan 2024 tarihleri arasında kira geliri elde etmiş gibi, yıllık gelir vergisi beyannamesi vermeleri ve tahakkuk eden gelir vergisini ödemeleri gerekiyor.

Misafir vergisi nasıl hesaplanacak?

Evde kalan misafir nedeniyle ödenecek gelir vergisinin hesaplanmasında, evin 'emlak vergisi değeri’ ve ‘evde kaç kişinin kaldığı’ son derece önemli.

Öncelikle evin emlak vergisi değerinin yüzde 5'i, yıllık emsal kira bedeli olarak hesaplanacak. Daha sonra, hesaplanan emsal kira bedeli, evde kalan mal sahibi dahil kişi sayısına bölünecek, bu şekilde akraba olmayan misafir/misafirlere isabet eden emsal kira bedeli bulunacak. Örneğin, evde bir mal sahibi bir de misafir birlikte kalıyorsa, hesaplanan bedelin yarısı, evde kalan misafirin emsal kira bedeli olacak. Misafir 1 yıldan az kalmışsa, yıllık olarak hesaplanan emsal kira bedelinin misafirin kaldığı ay sayısına isabet eden kısmı, kaldığı süreye ilişkin emsal kira bedeli olarak kabul edilecek. Misafir 6 ay kalmışsa, 6 aylık emsal kira bedeli hesaplanacak’