Kayseri Kıl Payı Kurtuldu!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırmasının sonuçlarını yayımladı. Kayseri kıl payı yoksul il olmaktan kurtuldu. Peki oranları nasıl? Detaylar Kayseri Anadolu Haber'in Kayseri haberinde…

Kayseri Kıl Payı Kurtuldu!

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK), Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırmasının sonuçlarına göre Türkiye’nin en yoksul şehirleri belirlenirken, Kayseri kıl payı sıralamadan kurtuldu.

Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması'nın 2023 sonuçlarına göre, Türkiye'de göreli yoksulluk oranı %13,9'a düştü. Bu oran, bir önceki yıla göre 0,5 puanlık azalma gösterdi. Araştırma, 2022 yılını referans alarak yapıldı ve hane halkı gelirleri, büyüklüğü ve kompozisyonu dikkate alınarak eşdeğer hane halkı kullanılabilir fert gelirine dönüştürüldü.

Kayseri Kıl Payı Kurtuldu!

Hane halkı tipine göre yoksulluk oranları incelendiğinde, çekirdek aile bulunmayan birden fazla kişiden oluşan hanelerde yoksulluk oranı bir önceki yıla göre 3,7 puan azalarak %8,0'e geriledi. Tek kişilik hane halklarında ise oran 2,0 puan artarak %9,5'e yükseldi. En az bir çekirdek aile ve diğer kişilerden oluşan hane halklarında ise yoksulluk oranı 2,1 puan azalarak %17,5'e indi. Tek çekirdek aileden oluşan hane halklarında ise 0,3 puanlık azalışla oran %13,6 oldu.

Eğitim düzeyine göre yoksulluk oranlarında da belirgin farklar görüldü. Okur-yazar olmayan fertlerin %27,8'i yoksul olarak hesaplanırken, yükseköğretim mezunlarının oranı %3,2 olarak kaydedildi.

Maddi ve sosyal yoksunluk oranı ise %14,4 oldu. Bu oran, bir önceki yıla göre 2,2 puanlık azalış gösterdi. Sürekli yoksulluk oranı ise %12,3 olarak hesaplandı, bir önceki yıla göre 1,7 puanlık düşüş yaşandı.

Kayseri Kıl Payı Kurtuldu!

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması'na göre en düşük yoksulluk oranı TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis) bölgesinde gerçekleşti. TRA2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) bölgesinde ise en yüksek yoksulluk oranı kaydedildi.

Yoksulluk veya sosyal dışlanma riski altında olanların oranı %31,0 olarak belirlendi. Bu oran, yaş gruplarına göre incelendiğinde 0-17 yaş grubunda %39,7, 18-64 yaş grubunda %28,0, 65 ve üstü yaş grubunda ise %26,6 olarak tahmin edildi.

Konut sahipliği ve çevresel koşullara ilişkin veriler de dikkat çekiciydi. Kendilerine ait bir konutta yaşayanların oranı %56,2 olarak hesaplanırken, konutun izolasyonundan dolayı ısınma sorunu en çok karşılaşılan konut ve çevre problemi olarak öne çıktı.

Kayseri Kıl Payı Kurtuldu!

Taksit ödemeleri veya borçları olanların oranı %58,0 olarak kaydedildi. Bu oran, bir önceki yıla göre 1,4 puanlık azalış gösterdi.

Kayseri Sıralamadan Kıl Payı Kurtuldu

Kayseri’nin yer aldığı TR72 bölgesinin göreli yoksulluk oranı yüzde 11,7 ile 14,0 arasında değişti. Bu verilere göre Kayseri en yoksul il olmaktan kıl payı kurtuldu.