Kayseri'de şaşırtan rakamlar!

Eskiden adeta bir gelenek halini almış akraba evlilikleri oldukça fazla... Kayseri'de ise akraba evliliği yapan kişi sayısı dikkat çekti. Detaylar Kayseri Anadolu Haber'in Kayseri haberlerinde...

Kayseri'de şaşırtan rakamlar!

Eskiden adeta bir gelenek halini almış akraba evlilikleri oldukça fazla iken TÜİK'in yayımladığı son verilere göre akraba evliliği oranının azaldığı görüldü. Kayserili vatandaşlar ise akraba evliliğini onaylamazken kentte akraba evliliği yapan kişi sayısı dikkat çekti.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre, 2022 yılında toplam resmi evlilikler içinde, son evliliğinde birinci dereceden kuzenleri ile akraba evliliği yapmış 16 ve üzeri yaştaki bireylerin oranı yüzde 8,3 oldu.

Kayseri'de şaşırtan rakamlar!

Akraba evlilikleri akrabalık türüne göre incelendiğinde, akraba evliliği yapmış bireylerin yüzde 46,5'inin hala/dayı çocukları ile yüzde 27,2'sinin amca çocukları ile ve yüzde 26,3'ünün ise teyze çocukları ile evli olduğu görüldü.

Evlenme istatistikleri sonuçlarına göre, 2010 yılında gerçekleşen resmi evlenmelerin yüzde 5,9'unun akraba evliliği olduğu ve bu oranın sonraki yıllarda sürekli düşüş göstererek 2017 yılında yüzde 4,4, 2022 yılında ise yüzde 3,9 olduğu görüldü.

Kayseri'de şaşırtan rakamlar!

Akraba evliliği oranı illere göre incelendiğinde, 2022 yılında akraba evliliği oranının en yüksek olduğu ilin yüzde 18,4 ile Şanlıurfa olduğu görüldü. 

Kayseri'de ise 60 bin 752 kişi akraba evliliği yaptı. Vatandaşlar ise akraba evliliğini onaylamadıklarını belirtiyorlar.

Kimi vatandaş sağlık nedenlerinden kaynaklı akraba evliliklerini onaylamazken kimi vatandaş da çocukların bir arada kardeş gibi büyümesi nedeniyle bu evliliklere karşı olduğunu söylüyor.