Kayseri'de o kişilere kritik uyarı!

Kayseri'de tapu sahiplerine kritik uyarı geldi. 3 ay içinde bunu mutlaka yapmanız gerekiyor. Detaylar Kayseri Anadolu Haber'in bülteninde…

Kayseri'de o kişilere kritik uyarı!

Yeni düzenlemeye göre, hisseli tapu sahipleri 3 ay içinde başvuru yapmazlarsa haklarını kaybedecekler. Kayserililer detayları merak ediyor. 

Tapuda ön alım hakkı için belirlenen bu sürenin altı çizilirken, yasal süre içerisinde başvuru yapmayan kişilerin haklarını kaybedeceği vurgulandı.

Ön alım hakkı, hisseli tapu sahiplerinin mülklerini satmaya karar verdiğinde diğer paydaşların öncelikli olarak satın alma hakkını ifade eder. Bu süreçte, belirlenen süre içerisinde başvuru yapmayan kişilerin haklarını kaybetmemeleri için dikkatli olmaları gerekiyor.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü uyarıyor

Birden fazla kişiye ait tapu sahiplerine kritik bir uyarı geldi. Mülk sahipleri yasal süre içinde başvuru yapmazlarsa haklarını kaybedecekler. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, ülkemizde tapu ile ilgili tüm kayıtları tutma ve işlemleri gerçekleştirme yetkisine sahiptir. Kişilerin taşınmaz mallar üzerindeki hak ve yetkileri tapu belgesi ile kayıt altına alınırken, tapu tek bir kişiye ait olabileceği gibi birden fazla kişiye de ait olabilir. Müstakil tapu ve hisseli tapu olarak adlandırılan tapularda, taşınmaz üzerindeki tüm tasarruf yetkisinin tek bir kişiye ait olduğunu gösteren tapular müstakil tapu olarak adlandırılır. Tasarruf yetkisinin birden fazla kişiye ait olduğunu gösteren tapulara ise hisseli tapu denir.

Hisseli tapu satışı nasıl yapılır?

Tapunun satışı konusunda izlenecek yöntemler, tapunun cinsine göre değişmektedir. Hisseli tapunun satışı konusunda uyulması gereken yöntemler farklıdır. Hisseli tapunun satışı konusunda izlenecek yöntem, hissedarların anlaşmalarına bağlıdır. Hissedarların ortak satış kararına varması durumunda tapu bir bütün olarak satılır.

Tapuda şufa hakkı süresi ne zaman başlıyor?

Hisseli tapuda şufa hakkı bulunmakta olup, bu hak sayesinde hisse sahiplerine ön alım hakkı tanınır. Hisseli tapuya sahip biri, bu hakkı satmak istediği takdirde diğer hissedarların bu payı öncelikli olarak satın alma hakkı vardır. Ancak hisseli tapularda alım için uygulanan süre sınırı bulunuyor. Hissedarın diğer hissedarlara haber vermeden yaptığı satış için itiraz hakkı bulunmakta olup, tapunun devrinin dahi iptal edilmesi mümkündür. Bu nedenle, hisseli tapu satışında bu payı alan kişi mağdur olmamak adına diğer hissedarlardan yazılı feragatname almalıdır.

Hisseli tapunun üçüncü bir kişiye satılması ve bu satış işleminin noter üzerinden hissedarlara bildirilmesi durumunda, paydaşlar bu bildirimi aldıkları tarihten itibaren 3 ay içerisinde ön alım talepli dava açmalıdır. Süre içinde açılmayan davada ön alım hakkı ortadan kalkar. Ayrıca, hisseli tapuda diğer hissedarlardan habersiz yapılan satışlarda 2 yıl içerisinde ön alım talepli dava açma sınırı bulunmakta olup, davanın açılmaması durumunda ön alım hakkı düşer.