Kayseri'de bu türbeyi hiç farkettiniz mi?

Kayseri doğal güzelliklerinin yanı sıra tarihi zenginliklere de kapı aralayan bir şehir olarak ön plana çıkıyor. Gerek Camiler gerek türbeler gerekse medreseler Kayseri'de şehrin dokusunu yansıtıyor. Peki Esma Hanı Türbesi'ni hiç farkettiniz mi? Detaylar Kayseri Anadolu Haber'in Kayseri haberlerinde...

Kayseri'de bu türbeyi hiç farkettiniz mi?

Kayseri'nin merkezinde tarihi yapılar göz önünde olsa da bu tarihi zenginlik sadece merkezle sınırlı değil. Kayseri'nin ilçelerinde de tarihe ışık tutan yapılar mevcut. Şimdi bahsedeceğimiz Esma Hanım Türbesi'nin önünden belki kaç kez geçtiniz ancak farketmediniz. Esma Hanım Türbesi 134 yıllık geçmişe sahip.

Kayseri'nin Talas ilçesinde Cemil Baba Mezarlığı'nın batı köşesinde yer alan türbe,  Ali Saib Paşa’nın annesi Esma Hanım’a aittir. Kitabesinde Esma Hanım’ın 1866 yılında öldüğü, türbenin de ölümünden 24 yıl sonra 1890’da yapıldığı belirtilmiştir. Türbenin doğu cephesinde bulunan dört satır halindeki talik yazı ile kitabenin anlamı aşağıdaki gibidir.

Kayseri'de bu türbeyi hiç farkettiniz mi?

Rahmet-i endüs-i ezel Hazret-i Esma Hanım

Mihriban mader-i İsmet-ver-i Sa’ib Paşa

Bu cihandan ikiyüzsekseniki salında

El çekip kıldı nihan hane-i kabri me’va

Zade ismet-i ser asker Sa’ib-i himmet

İstüne türbe yapub ruhunu etti ihya

Bi bedel yazdı bu tarih-i selisi Muhtar

Yaptı bu türbe-i ul-ya Ali Saib Paşa

1307 (1890).

Kayseri'de bu türbeyi hiç farkettiniz mi?

Esma Hatun Türbesi 18. yüzyıl batı mimarisi tarzında tamamen kesme taştan yapılmıştır. Sekizgen planlı türbenin üzeri kubbe ile örtülü olup, kubbe uzantısı üzerine alem yerleştirilmiştir. Türbenin cepheleri dışarı taşkın beyaz mermer kornişlerin üzeri birbirleri ile yuvarlak kemerlerle bağlanmıştır. Bu kemerlerin kornişlerle birleştiği yerler ince bir şeritle dış cepheyi ikiye bölmüş, bunların üzerine de yuvarlak pencereler açılmıştır. Alt kısımda da dikdörtgen söveli, kafesli pencereler bulunmaktadır.

Ali Saip Paşa kimdir?

Gürcü Ali Saib Paşa Gürcü asıllı Osmanlı askeridir. Vaktiyle Talas’a yerleşen Gürcü bir ailenin oğludur. Doğum tarihi bilinmemektedir. 1851 yılında Mekteb-i Harbiye'den Kurmay Yüzbaşı rütbesiyle mezun olmuş 1876-1877 Osmanlı-Sırp Savaşı'nda gösterdiği üstün başarılarından dolayı Müşir rütbesine terfi etmiştir.

Kayseri'de bu türbeyi hiç farkettiniz mi?

Manastır ve İşkodra valilikleriyle Tophane Nazırlığı ve iki defa da Seraskerlik görevinde bulundu. Doğum yeri olan Talas'ta ilkokul, cami ve hamam gibi eserler de yaptırdı. 1891 yılında İstanbul'da öldü. Mezarı Sultan II. Mahmud Türbesi'nin bahçesindedir.