Herkes bunu merak ediyor - Seferberlik ve savaş hali yönetmeliği nedir?

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğü yürürlükten kaldırıldı ve yerine Seferberlik ve Savaş Hali Yönetmeliği getirildi. Peki Seferberlik ve savaş hali yönetmeliği nedir? Neleri içeriyor? Herkes bunu merak ediyor. Detaylar Kayseri Anadolu Haber'in bülteninde…

Herkes bunu merak ediyor - Seferberlik ve savaş hali yönetmeliği nedir?

Sabah gözünü açmasıyla Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğü yürürlükten kaldırılarak yerine Seferberlik ve Savaş Hali Yönetmeliği getirildiğini öğrenen vatandaşlar yeni yönetmeliğin ne olduğunu merak ediyor. Peki Seferberlik ve savaş hali yönetmeliği nedir? Neleri içeriyor? Neler değişti? Detaylar Kayseri Anadolu Haber’in bülteninde…

Yeni yönetmelikle seferberlik ve savaş hali hükümlerinin uygulama esasları, hazırlık ve teşkilatlanmaya ilişkin hususlar, kamu idareleri personeli ile gerçek ve tüzel kişilere verilecek görev ve sorumluluklar, seferberlik ve savaş halinin ilan ve kaldırılmasına yönelik duyuru işlemlerine ilişkin esaslar belirlendi.

Bu yönetmelikle neler değişti?

Yönetmeliğe göre, savaşı gerektirecek bir durumun baş göstermesi, ayaklanma olması veya vatan ya da Cumhuriyete karşı kuvvetli ve eylemli bir kalkışmanın ortaya çıkması, ülkenin ve milletin bölünmezliğini içten veya dıştan tehlikeye düşüren davranışların ortaya çıkması halinde Cumhurbaşkanı, genel veya kısmı seferberlik ilanına karar verecek. Seferberlik kararı derhal Resmi Gazete’de yayımlanacak ve aynı gün TBMM onayına sunulacak.

Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle; Bakanlar Kurulunca 1980’de çıkarılan Türk Silahlı Kuvvetleri lojistik seferber olma hazırlıkları yönetmeliği, 1991’de çıkarılan Türk Silahlı Kuvvetleri personel seferberliği yönetmeliği ile 2010’da çıkarılan yedek personel erteleme yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı. Mevzuatta yürürlükten kaldırılan seferberlik ve savaş hali tüzüğüne yapılan atıflarda bu yönetmeliğe yapılmış sayılacak.

Seferberlik ve savaş hali yönetmeliği nedir?

Seferberlik ve savaş hali ile bunların henüz ilan edilmemiş olduğu savaşı gerektirecek durumun baş gösterdiği gergin ve buhranlı dönemlere ilişkin eylem planı ve hazırlıklara ilişkin yönetmeliği ifade ediyor.

Seferberlik nedir, hangi durumlarda ilan edilir?

Milli Savunma Bakanlığı tarafından seferberliğin tanım şu şekilde, ‘Seferberlik, ülke ve millet olarak devletin tüm güç ve kaynaklarının, başta askeri güç olmak üzere, savaşın ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hazırlanması, toplanması, tertiplenmesi ve kullanılmasına ilişkin bütün faaliyetlerin uygulandığı, hak ve hürriyetlerin kanunlarla kısmen veya tamamen sınırlandırıldığı haldir’

Seferberliğin ilan edilmesi için bir devletin diğer devlet veya devletlerle savaş ihtimalinin kaçınılmaz olması, iç bünyedeki karışıklıkların normal şartlarla karşılanmadığı bir ortamın meydana gelmesi gerekir.