Cumhuriyet Meydanı'nda erik dalı açıp oynadılar!

Cumhuriyet Meydanı'nda Türk-İş üyeleri hem işçilerin sorunlarına değinip yetkililere talepte bulundu hem de erik dalı ve farklı oyun havaları açıp oynadı. Detaylar Kayseri Anadolu Haber'in Kayseri bülteninde...

Cumhuriyet Meydanı'nda erik dalı açıp oynadılar!

Cumhuriyet Meydanı'nda Türk-iş üyeleri hem işçilerin sorunlarına değinip yetkililere talepte bulundu hem de erik dalı ve farklı oyun havaları açıp oynadı. Burada Türk-İş Kayseri İl Temsilcisi İdris Güven açıklama yaparken ''Hak, hukuk, adalet, Türk-İş nerede biz oradayız'' sloganları atıldı.

Sendika üyeleri Orduevi arkasında buluşup Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı.

Türk-İş Kayseri İl Temsilcisi İdris Güven basın açıklaması yaptı. Açıklamada işçilerin sorunlarına dikkat çekildi.

Cumhuriyet Meydanı'nda erik dalı açıp oynadılar!

Açıklamada, ''Ücretlere uygulanan düşük vergi birimlerinin yarattığı uygulama işçinin örgütlü olmadığı iş yerlerinde ücretlerin düşük gösterilmesi, işçinin sosyal sigorta hakkını kaybetmesini dahi göze alarak kayıt dışı çalışmaya teşvik etmesi ülkenin bu nedenlere bağlı olarak önemli miktarda vergi kaybına yol açmıştır. Yapılan mücadelelerimize rağmen halen sürmekte olan örgütlemenin önündeki engeller kaçak işçi çalıştırılması kolaylaştırılmıştır. İş sağlığı ve güvenliği şartlarına uygun olmayan ortamlara çok düşük ücretlerle çağdaş köle şartlarına, işçi çalışılmasına devam edilmesi ülkemizin önemli sorunlarından biri olarak devam etmektedir.'' denildi.

Cumhuriyet Meydanı'nda erik dalı açıp oynadılar!

Açıklamada kamu kurumlarında çalışan taşeron işçilerin ilgili kamu veya kurumun kadrosuna geçirilmesi gerektiği vurgulandı.

Türkiye'de ölümlü iş kazalarında Avrupa ülkeleri içerisinde 1. sırada İLO'nun 12 Temmuz 2023 tarihinde güncellenen verilerine göre dünya ülkeleri sıralamasında ise ölümcül olmayan mesleki yaralanmalar bakımından 11., ölümlü iç kazaları sayısı bakımından 15. sırada yer aldığı ifade edildi.

Cumhuriyet Meydanı'nda erik dalı açıp oynadılar!

Açıklamada ayrıca çocuk işçiliği sorununa da dikkat çekilerek şu ifadeler kullanıldı: ''Bugün emek ve dayanışma günümüzde tüm sorunlarımızı bir kez daha kamuoyu, iktidar ve muhalefet partileriyle paylaşıyor, sorunlarımıza kısa sürede çözüm getirilmesini istiyoruz. Biz işçilerin taleplerini kısaca sıralamak gerekirse gece-gündüz, kış - yaz, soğuk - sıcak, yağmur - kar demeden çalışarak üreten biz işçiler emeğimizin karşılığı olan ve geçim sıkıntısı çekmeden aile bireylerimiz ile birlikte çağdaş düzeyde yaşayacak düzen istiyoruz. Asgari ücretin yoksulluk sınırının üstünde belirlenmesini istiyoruz. Emekli aylığının asli bir düzene yükseltilmesini istiyoruz. Gelir vergisinin adaletin sağlanmasını, çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alınmasını istiyoruz. Yapılacak yasa düzenlemeleriyle örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılmasını istiyoruz. Ülkemizin şartlarına uygun projelerin uygulanarak etkin denetim yapılarak kayıt dışı istihdamın önlenmesini istiyoruz. 
İş yerlerinin düzenli ve etkin denetimlerinin yapılarak mevzuatın ve teknolojinin gerektirdiği önlemlerin alınması ve ölümlü iş kazalarının sonlandırılmasını istiyoruz. Başta sanayi olmak üzere istihdam imkanı sağlayacak yatırımların teşrif edilerek beyin göçünün önlenmesini ve işsizlik oranının kabul edilebilir bir düzeye çekilmesini istiyoruz. Çocukların her türlü şiddetten korunmasını ve ülkemizde yaşayan kadın cinayetlerinin önlenmesini, faillerine caydırıcı ağır cezaların verilmesini ve bu tür eylemlerin son bulmasını istiyoruz. Çocukların çalıştırılmasındaki en büyük nedenlerden biri yoksulluk ve eğitimsizliktir. Erken yaşta çalışmaya başlayan çocukların kendi yaşıtlarıyla oynayıp, eğlenip, güven içinde öğrenimlerini sürdürmelerini istiyoruz.''