Çalışanlar dikkat – Devlet verdiği parayı geri alacak!

Resmi Gazete'de geçtiğimiz günlerde yayımlanan karara göre yeni bir değişiklik yürürlüğe girdi. Karara göre, devlet memurlara yapılan yanlış ödemeler faiziyle birlikte geri alınacak. Detaylar Kayseri Anadolu Haber'in Kayseri bülteninde…

Çalışanlar dikkat – Devlet verdiği parayı geri alacak!

Geçtiğimiz günlerde yayımlanan Hazine ve Maliye Bakanlığının Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Fazla veya Yersiz Ödenen Aylıkların Geri Alınması) kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Karara göre devlet memurlara yapılan fazla ve yersiz ödemeler faiziyle geri alacak. Detaylar Kayseri Anadolu Haber'de...

Çalışanlar dikkat – Devlet verdiği parayı geri alacak!

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Fazla veya Yersiz Ödenen Aylıkların Geri Alınması) yürürlüğe girdi.

Milyonlarca memuru ilgilendiren kararda, yapılan yanlış ve yersiz ödemeler gibi nedenlerle ödenen fazla aylıklar kamu görevlilerinden geri alınacak.

Harcama birimi, belirlenen alacağın takip ve tahsili için fazla ödemenin tespit edildiği ya da tespite ilişkin belgenin kendisine ulaştığı tarihten itibaren 15 iş günü içerisinde tespite ilişkin belgeleri bu konuda yetkili birime gönderecek. Yanlış yapılan ve yersiz ödemeler faiziyle kamu görevlilerinden tahsil edilecek. 

Kişiler çalışılmayan süreye ait genel sağlık sigortası primleri için kişiler borçlandırılmayacak ve Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) iade talebinde de bulunulmayacak.

Memuriyeti sona erenlerin SGK'ya ödenmiş bulunan genel sağlık sigortası priminin çalışılmayan süreye ait kısmı borcu kaydedilerek, bu tutarların kamu görevlilerinden tahsil edileceği belirtildi.

Kaynaklara göre, bu durumdan önce fazla ve yersiz ödemenin geri alınabilmesi için gerçek dışı beyan, hile veya hata aranıyordu. Bunlar yoksa ödemenin yapıldığı tarihten 60 gün geçtikten sonra para geri alınamıyordu.

Döviz üzerinden Türk Lirası ödeme!

Öte yandan, Resmi Gazete’de yayımlanan başka bir karara göre, öğrenim yapmak, yetiştirilmek, eğitilmek, bilgilerini artırmak, staj yapmak veya benzeri nedenlerle geçici süreli görevlendirilmek suretiyle 3 ay veya daha fazla süre ile yurtdışına gönderilenlerden alınacak söz konusu senetlerin düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslar da belirlendi.

Resmi Gazete'ye göre, yükümlülüklerini ihlal edenler, kendilerine yapılan harcamaları döviz cinsinden borcun tahsil tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca (TCMB) tespit ve ilan edilen efektif satış kuru üzerinden, faiziyle ‘Türk lirası’ cinsinden ödeyecekler.
Ayrıca alacakların azami 5 yıla kadar taksitlendirileceği belirtildi.