Bu Uygulama Öğretmenlere!

Milli Eğitim Bakanlığı, hazırladığı yeni düzenlemeyi bu sefer öğretmenler için gerçekleştirecek. Peki yeni düzenlemenin içeriği neler? Detaylar Kayseri Anadolu Haber'in Kayseri haberinde…

Bu Uygulama Öğretmenlere!

Milli Eğitim Bakanlığı, hazırladığı yeni düzenlemeyi bu sefer öğretmenler için gerçekleştirecek. Peki yeni düzenlemenin içeriği neler?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ‘bütüncül eğitim yaklaşımı’ çerçevesinde güncellenen Eğitim Kurulları ve Zümreleri Yönergesi, öğretmenler arasındaki işbirliğini güçlendirmeyi amaçlayan çeşitli düzenlemeleri içeriyor. Yönerge, okullardaki eğitim kurulları ve zümrelerin oluşturulmasıyla ilgili temel ilkeleri belirleyerek, disiplinler arası yaklaşımın artırılmasını hedefliyor.

Yeni düzenleme ile, aynı zümre öğretmenleri arasında dayanışmayı teşvik etmek üzere ‘ders ziyaretleri’ uygulamasına geçildi. Bu kapsamda, aynı zümre öğretmenleri, birbirlerinin derslerini izleyerek tecrübe paylaşımında bulunabilecekler. Ders ziyaretleri, zümre öğretmenlerinin ortak kararıyla gerçekleşecek ve her eğitim-öğretim yılında en az bir kez tecrübe paylaşımını amaçlayacak şekilde planlanacak.

Bu Uygulama Öğretmenlere!

İkinci önemli uygulama ise farklı alanlardaki zümre öğretmenlerinin iş birliklerini artırmaya yönelik. Buna göre, disiplinler arası yaklaşımın vurgulandığı çerçevede, farklı alanlardaki zümre öğretmenleri, ders müfredatlarının uygulanması ve diğer eğitim-öğretim süreçlerinde iş birliği yaparak öğrencilere daha kapsamlı bir eğitim sunmayı hedefliyor.

Yönerge, eğitim-öğretim süreçlerinde birden fazla disiplinin bilgi ve yöntemlerinin kullanılmasını sağlamak amacıyla yapılan bu uygulamalarla öğrenciler de kalıcı öğrenmenin gerçekleşmesi planlanıyor. Ayrıca, zümreler arası ortak çalışmaların takvimlendirilerek ülke genelinde birliğin sağlanması hedefleniyor.

Bunun yanı sıra, öğrencilerin çoklu okuryazarlık becerilerinin geliştirilmesi, sosyal sorumluluk programları ve öğrenci gelişim takibine yönelik planlamalar da yönerge kapsamında ele alınmıştır. Öğrencilere yönelik önleme, müdahale ve yönlendirme komisyonlarının çalışmaları da zümreler tarafından planlanacak ve ortak sınavlarla ilgili görevler yönergeye eklenmiştir. Bu düzenlemeler, eğitim sisteminde daha etkili bir işleyiş ve öğrenci başarısının artırılmasını hedeflemektedir.