Bu fırsat kaçmaz - Kayseri'nin en güzel yerinde ticaret arsası satışa çıkarıldı!

Talas Belediyesi tarafından ödemesi 24 ay taksitle yapılacak olan ticaret arsası satışa sunuldu. Detaylar Kayseri Anadolu Haber'in bülteninde…

Bu fırsat kaçmaz - Kayseri'nin en güzel yerinde ticaret arsası satışa çıkarıldı!

Mülkiyeti Talas Belediyesi’ne ait 15.094,49 m2’lik ticaret arsası satılığa çıkarılacak. Detaylar Kayseri Anadolu Haber’de…

Kayseri’de mülkiyeti Talas Belediyesi’ne ait ticaret arsası ihale ile satılığa çıkarılacak. Söz konusu taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37’nci maddesi gereğince satış ihalesi yapılacak.

ilangovtr’de yer verilen ilanda şu ifadeler kullanıldı,

İhale, Yenidoğan Mahallesi Pazar Caddesi No: 10 Talas Kayseri adresinde yer alan Talas Belediyesi Toplantı Salonunda Encümen huzurunda gerçekleştirilecek olup 05.06.2024 Çarşamba günü saat 15:00’de başlayacaktır.

İlanda yer alan taşınmaz kapalı teklif usulüyle ihale edilecek olup gerekli açıklamalar şartnamelerinde belirtilmiştir.

İhale şartnamesi dosya ücreti 500,00 (Beşyüz) TL karşılığında Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilebilir.

İlanda, taşınmazların ihale bedelinin %20’si peşin kalan kısmı 24 aylık eşit taksitler halinde ödeneceği, ödemelerin peşin olarak yapılması durumunda tahmin edilen bedelin altına düşmeyecek şekilde %5 tenzilat yapılacağı da belirtildi.

Encümen ihaleyi kısmen veya tamamen yapıp yapmamakta serbesttir.

İstekliler ihale konusu taşınmazlar yerinde görebilir, mesai saatleri içinde taşınmazlar hakkında bilgi alabilir.

İhaleye iştirak edeceklerin yukarıda sözü edilen belgelerle birlikte Mali Hizmetler Müdürlüğüne müracaat ederek ihale saatinden önce alındı belgesi karşılığında dosyalarını teslim etmeleri gerekmektedir.

İhaleye iştirak edeceklerin yukarıda sözü edilen belgelerle birlikte Mali Hizmetler Müdürlüğüne müracaat ederek ihale saatinden önce alındı belgesi karşılığında dosyalarını teslim etmeleri gerekmektedir.

Detaylar için TIKLAYINIZ