Kemal Yavuz

Resullerin Kurandan Yaptıkları Dualardan Bazıları

Kemal Yavuz

Allah bütün mahlûkatın değer ve derecesini belirlemiş, mahlûkat içinde insanı, insanlar içinde iman eden ve Salih amel işleyenleri, iman ve Salih amel sahibi olanlar içinde de Resulleri en şerefli kimseler olarak vasıflandırmıştır.

Resullerini de, İnsanlar için en güzel örnek olarak göstermiştir. Ama asla ilahlaştırmamış, insan olma vasfını hep açıklamış, vahyin bilgisinin dışında bir şey bilmediklerini kitabı ve imanı onlara vahiyle öğrettiğini açıklamıştır. Allah Kuran da şöyle açıklıyor,  72/Cin 18 ‘İyi bilin ki, mescitler (yeryüzü hep mescittir) yalnız Allahın’dır. O halde Allahın yanında başka birilerini vesile ederek dua ile yalvarıp yakarmayın.’  13/Rad 14 ‘Hakiki dua, yalnızca Allaha yapılandır. Allahın yanında birilerini aracı ederek yalvarıp yakardıkları, kendilerine hiçbir şekilde cevap veremezler. Onların durumu, tıpkı ellerini uzatıp suyun ağzına gelmesi için avuçlarını suya açana benzer. Hâlbuki o hiçbir zaman suya kavuşamayacaktır. İşte bu inançsızların duası, boş ve beyhudedir.’ 35/Fatır 40 ‘De ki: Allahın yanında dua ile yalvarıp yakardıklarınız hakkında hiç düşündünüz mü? Gösterin bana onlar yeryüzünde neyi yaratmışlar? Yoksa onların göklerin yönetiminde bir ortaklıkları mı var? Ya da onlara bir kitap vermişiz de ondaki bir belgeye dayanarak mı koşuyorlar? Hayır, gerçekte bu ortak koşanlar birbirlerine aldatmacadan başka bir vaatte bulunmuyorlar.’  1/Fatiha 5 ‘Yalınız sana kulluk eder, yanız senden yardım dileriz.’  

Rabbine dua eden Resullerin, Kuranda yaptıkları dualardan bazılarını vermeye çalışalım. Kuran da Resullerin, Ya Rabbi bana şunun için, şu Resulün, şu kişilerin, şu mübarek şahısların yüzü suyu hürmetine duamızı kabul et diye dua etmemişlerdir. Şimdi o dualardan bazıları,  12/Yusuf 101 ‘Yusuf, Rabbim bana güç ve iktidarı sen verdin, rüyaların/olayların altında yatan gerçeği sen öğrettin. Ey gökleri ve yeri eşsiz bir şekilde yaratan, dünya ve ahrette benim velim/koruyucum yalnız sensin. Varlığımı sana adamış biri olarak benim canımı Müslüman olarak al ve beni iyilerin arasına dâhil et.’ 19/Meryem 4 ‘Zekeriya, Rabbim şüphesiz, kemiklerim eridi, gücüm kuvvetim kesildi, saçım ağardı. Rabbim bu zamana kadar sana yaptığım dualarımda hiç eli boş dönmedim.’  2/Bakara 127 ‘İbrahim, İsmail ile birlikte Kâbe’nin temellerini yükseltirken: Rabbimiz bizden hizmetimizi kabul buyur, şüphesiz sen her duayı işiten ve bilensin.’ Bakara 128 ‘İbrahim ve İsmail Rabbimiz, bizi sana tam teslim olmuş olanlardan eyle ve soyumuzdan da Müslüman önder topluluklar çıkar. Bize ibadet yollarımızı göster ve tövbelerimizi kabul et. Çünkü tövbeleri kabul edip, merhamet eden yalnızca sensin.’  7/Araf 23 ‘Âdem ile Eşi, şöyle yalvardılar: Rabbimiz biz kendimize yazık ettik, eğer bizi bağışlamaz ve bize merhamet etmezsen kesinlikle hüsrana uğrayanlardan oluruz.’

İşte Allah’ın Resulleri ile yapılması gereken dualardan bazıları bunlardır, bizde benzeri duaları yaparken, başkalarını aracı koyarak dua yapmayalım. Bunların dışındaki dualar, tasavvuf ekolünün ve gelenekle birlikte gayri müşriklerden bulaşan yanlış dualardır. Allahın öğrettiği duanın ve ayetlere uygun dualar dışındaki duaların Allahın yanında hiçbir kıymeti yoktur. Yanlış dualara inanan insanların sadece zanna inanmış oldukları ve zannında Allahın yanında hiçbir gerçeği ifade etmeyeceğini bilmek zorundayız.  53/Necm 28 ‘ Delilsiz iddia ve kuruntuların hakikat adına hiçbir şey ifade etmez. Müslümanlarda Kurana uymalıdır.     

Yazarın Diğer Yazıları