Kemal Yavuz

Kul Hakkı Ve Şirk Nedir?

Kemal Yavuz

Halk arasında kul hakkının Allah tarafından bağışlanmayacağı söyleniyor ve şirkten ne yazıktır ki pek söz edilmiyor. Aslında kul hakkından daha önemli olan kamu hakkı nedense gündeme getirilmiyor. Yaşam tarzını yani dinini gönderen, kulu yaratan, yaşatan, hak ve hukukunu belirleyen gerek dünyadaki sorumluluğu, gerekse ahrette hesap vermeyi öğretip açıklayan, neyin daha önemli olacağını belirleyen sadece Allah’tır. Bu nedenle hak ilk önce Allahın hakkıdır. Hiçbir hak sahibi hakkının çiğnenmesine razı olmaz. Bu hakkına da saygı ve itaat ister. Hele de bu yaratıcı Allah olunca hükümranlığını kimseyle paylaşmaz, paylaşmak isteyenleri de şirke düşeceklerini açıklayıp, şirkinde asla affedilmeyeceğini Kuranda açıklar ve uyarır.

4/Nisa 48, 116  ‘Allah, sadece kendisine şirk koşulmasını bağışlamaz. Bunun dışındaki günahları hak eden kişiler için isterse bağışlar. Kim Allaha şirk koşarsa büyük bir günahla Allaha iftira etmiş olur.’ Nisa 123 ‘Ey müminler ne sizin kuruntularınız ne de ehli kitabın kuruntuları cennet ve cehenneme girme konusunda belirleyici değildir. Çünkü kim bir kötülük işlerse, onun karşılığını mutlaka görür. Onlar, kendileri için, Allahtan başka bir veli ve bir koruyucu ve yardımcı bulamazlar.’

Allah, Ayetlerde şirkin asla bağışlanmayacağını şirkin tevhit inancına aykırı olduğunu, Allahın sıfatlarını, yetkilerini başkalarına verilip kullanılmasından dolayı günahtan da ileri bir okunu olduğunu ve affının olmadığını açıklıyor. Şirk imanı yok eden bir tavırdır, kul hakkı yemek ise sadece günahtır. Günah bağışlanmak için Allaha tövbe edip, Allaha sığınıldığında Allah affedeceğini ayetiyle açıklıyor. Ama şirk üzere ölen kimseleri asla bağışlamayacağını açıklıyor.

Şirki öne çıkartmayıp kul hakkını öne çıkartanlar insanların büyük bir kısmını şirke bulaştırıp, ahretlerini mahvedenler hurafe görevlerini yerine getiriyorlar. Kim bunlar, tarikatlar ve cemaatler bu işi ne yazıktır ki, yapıyorlar. 12/Yusuf 106 ‘Nitekim insanların çoğu, inançlarına şirk bulaştırıp, şirke düşerek Allaha iman ederler.’ 2/Bakara 165 ‘İnsanlardan kimi de vardır ki, Allahın yanında bir takım kişileri Allaha denk tutup onları Allah’ı sever gibi severler…’ Bakara 166 ‘Peşlerine düşülüp gidenler, kendilerine uyanlardan uzaklaştıklarında azabı görmüş olacaklar ve dünyada kurdukları bütün bağlar da parçalanıp kopacak.’  Bakara 167 ‘ Peşlerinden gidenlerde diyecekler ki, keşke bizim için dünyaya bir daha dönüş olsaydı da, uyduklarımızın bizden kaçıp uzaklaştıkları gibi biz de uyduklarımızdan kaçıp uzaklaşsaydık. Allah onlara yaptıkları gösterecek ve onlar uyulanlar ve uyanlar ateşten çıkacak da değillerdir.’

Kul hatasız elbette olmaz, fakat hatasını anlayıp, ölmeden tövbe edip Allaha sığınırsa o kişiyi affedeceğini açıklıyor. 25/Furkan 70 ‘Ancak tövbe ile dönüş yapan, iman edip doğru ve güzel işler yapanlar, işte bunlar Allahın kötülüklerini iyiliklere çevireceği kimselerdir. Çünkü Allah, eşsiz bir bağışlayıcı ve sonsuz rahmet kaynağıdır.’ Furkan 71 ‘Evet kim günahlardan dönüş yapıp doğru ve güzel işler yaparsa, işte o tövbesi kabul edilmiş olarak Allaha yönelmiş olur.’ 65/Talak 5 ‘İşte bu Allahın size indirdiği emirdir. Artık kim Allaha karşı gelmekten sakınırsa, Allah onun günahlarını örter ve ona muazzam bir ödül verir.’ 10/Yunus 7 ‘Bizimle karşılaşmayı hesaba katmayan ve geçici dünya hayatından memnun olup onunla tatmin olanlar ve ayetlerimizden gafil, duyarsız olanlar var ya. ’Talak 8 ‘.Onların barınakları ateştir.’       

Yazarın Diğer Yazıları