Kemal Yavuz

Çevre İsrafı

Kemal Yavuz

Bize yaşayacağımız muhteşem bir çevre bağışlayan Rabbimiz, çevreyi de korumamızı istiyor. 30/Rum 41  “İnsanların bizzat kendi işledikleri yüzünden karada ve denizde düzen bozuldu. Allah yaptıklarının bir kısmını onlara tattıracaktır. Umulur ki gittikleri kötü yoldan dönerler.” Allahın kitabı sadece Kuran değildir. Tabiat kitabı, dünya kitabi hatta insan kitabını okuyun. Şunu unutmayalım ki, buğdayın, patatesin, yani kısaca insan gıdaları olan yiyecek içecek, giyecek ne varsa onların yetişeceği yerlere, düz arazilere ev yaparsanız tabiat denen arazi sizden bir gün hesap sorar. Anız yakma ki, seni besleyecek toprağın mikroorganizmaları yok olmasın, bildiğim kadarıyla 15 milyon canlı türünden bir tek insan türü doğayı, düzeni bozuyor. Allahın yaptığı programına müdahale edip karışma, karışırsa mesela ozon tabakasını yırtarsın denge bozulur. Sonucunda yağmur yağmaz, kar yağmaz kuraklık olur. 55/Rahman7 “ Göğü Allah yükseltti ve mizanı dengeyi Allah koydu.”  55/ Rahman 8 “Sakın dengeyi bozmayın.”  Rabbimiz iman iddianızda samimi iseniz, aile fertlerinizi terbiye ederek ispat edin diyor.  66/Tahrim  6  “Ey inananlar, kendinizi ve ailenizi, yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun…”  Aile, eşlerin sadece akşamları bir araya geldi kuru bir birliktelik değildir. Öyle bir devire gelindi ki, çocuk bebekken anneden kopartılıyor. Anne babalarda dünya menfaati için bunu destekliyor. Şu bir gerçek ki, dünyanın hiçbir öğretmeni annenin yerini tutamaz ve hiçbir okulda evin yerini. Bunu derken ne öğretmenliği, nede okulu yok sayıyor ve olmasın demiyorum. Elbette bunlara ihtiyaç var. Şunu demek istiyorum, evin rolü okullara, anne babaların rolü de öğretmenlere yıkılmış. Anne babalar çocuklarına emek vermiyor, para verip okula gönderiyor ve terbiye zahmetine katlanmıyorlar. Sanki çocuklar kendilerinin değilmiş gibi. Allahın kanunu değişmez insan yeryüzünde ne ekerse onu biçer. 90/Beled 5  “İnsan  , hiç kimsenin kendisine güç yetiremeyeceğini mi sanıyor?”  75/Kıyamet 36  “İnsan, kendisinin başıboş bırakılacağını mı sanır.” Çevre kirliliğinin ve denge bozukluğunun başında israf gelmektedir. İnsanlık israfta yarışıyor. 7/Araf 31  “…Yiyin, için, fakat israf etmeyin, çünkü Allah israf edenleri sevmez.” 25/Furkan 67 “Rahmanın has kulları harcamalarında ne israf eder, ne de eli sıkı davranırlar. Bu ikisinin arasında bir denge tutarlar.” Allaha ve insanlara haksızlık yapmak, Haksız yere adam öldürmek, hırsızlık yapmak, Allahın koyduğu sınırları aşmak, başkalarının hakkına tecavüz etmek, ilahlık taslamak, halkına baskı ve işkence etmek ve yaşadıkları yerden sürüp atmak. Allah insanlardan kurdukları devletten şunları istiyor. Hakikati, Adaleti, ehliyet ve liyakati, Meşvereti, merhameti uygulayın diye uyarıyor. 16/Nahl 90  “Muhakkak ki, Allah adaleti, iyiliği, akrabaya yardım etmeyi emreder. Çirkin işleri, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. Allah düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor.”  23/ Müminun 115  “Sizi sadece boş yere yarattığımızı ve sizi hakikaten huzurumuza geri getirilmeyeceğinizi mi sandınız?”  Dünyadaki bütün canlılar içinde vazife ve sorumluluk taşıyan yegane varlık insandır. Bu sebeple, vazife ve sorumluluklarını ihmal eden ve sorumsuz bir hayat yaşayan insanlar, gerçek anlamda insanlık değerini yitirmiş olur. İnsan bilmelidir ki, doğadaki canlı ve cansız bütün varlıklar Allah tarafından yaratılmış ve her birinin denge açısından yaşaması gerekmektedir.

Yazarın Diğer Yazıları