Kemal Yavuz

Allah mı hayırlı, yoksa ortak koştukları mı? -2-

Kemal Yavuz

Neml 63 “Ortak koştuklarınız mı hayırlı, yoksa karanın ve denizin karanlıkları içinde size yolu bulduran, rüzgarı rahmetinin önünde müjdeci olarak gönderen? Allah mı? Allahtan başka, Allahın yanında tanrılar mı var? Allah, onların koştukları ortaklardan çok büyük ve onlardan çok uzaktır.” Neml  64 “Allahın yanında aracı koyduğunuz ve ortak koştuğunuz, kurtarıcı sandığınız onlar mı hayırlı, yoksa ilk baştan yaratan, sonra yaratmaya devam eden, sizi hem yerden, hem gökten rızıklandıran Allah mı hayırlı? Allahtan başka yanında tanrı mı var? De ki: Eğer doğru söylüyorsanız kesin delilinizi getirin.”

Neml 65 “Yine deki: Göklerde ve yerdeki gaybı bilgileri Allahtan başka hiç kimse bilemez. Dahası onlar ne zaman diriltileceklerinin bile farkında değiller.” Allah, bu ve benzeri ayetlerle, insanlara soruyor ve Ben, yaratanım, siz ise Benim yarattıklarımdan bazı icatlar yapıyorsunuz, siz yoktan bir şeyler yaratabiliyor musunuz? Diye uyarısını insanlara soruyor. 28/Kasas 71 “De ki: Düşündünüz mü hiç, eğer Allah üzerinizden geceyi ta kıyamete kadar aralıksız uzatsa, Allahtan başka size bir ışık getirecek tanrı kimdir. Hala gerçekleri işitmeyecek misiniz? Kasas 72 “De ki: Söyleyin bakalım, eğer Allah üzerinizden gündüzü ta kıyamete kadar aralıksız uzatsa, Allahtan başka, istirahat edeceğiniz geceyi size getirecek tanrı kimdir? Hala gerçekleri görmeyecek misiniz?

Kasas 73 “Allah rahmetinden dolayı geceyi ve gündüzü yarattı ki, geceleri dinlenesiniz, gündüzünde de Allahın yarattığı nimetler den, rızıklardan payınızı alasınız. Bu nimetlerin hakkını vermeyecek misiniz? Kasas 74 “O gün Allah onlara şöyle seslenir: Söyleyin bakalım ilahlıkta ortaklarım olduğunu iddia ettikleriniz nerede? Kasas 75 “Ve biz her toplumdan bir şahit çıkarırız da,  haydi kulluk ettiklerinizin ilah olduğuna dair delillerinizi getirin! Deriz. İşte o zaman ibadete layık gerçek ve tek varlığın Allah olduğunu anlarlar ve uydurmuş oldukları onları yüzüstü bırakıp kaybolup giderler.  28/Kasas 64 “Ve kendilerine, çağırın ortak koştuklarınızı denir. Onları çağıracaklar fakat onların çağrısına cevap veremeyecekler ve azapla yüz, yüze gelecekler, keşke dünyadayken doğru yolu tutmuş olsalardı.”  Buyurun Allahın uyarıları ve ikazları, akıl edip düşünenlere.

Yazarın Diğer Yazıları