Vakıflar Melikgazi'de 34 ev ve işyeri kiraya verecek!

Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü Melikgazi ilçesinde 34 ev ve işyerini kiraya verecek. Detaylar Kayseri Anadolu Haber'in bülteninde…

Vakıflar Melikgazi'de 34 ev ve işyeri kiraya verecek!

Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü Melikgazi’de bulunan 34 ev ve işyerini ihale ile kiraya vereceğini duyurdu. Listede özellikleri yazılı vakıf taşınmazlarının belirlenen muhammen bedeller üzerinden 31.12.2024 tarihine kadar açık teklif usulü ile ihalesinin yapılacağı belirtildi. 

Taşınmazlara talip olanlar ihaleye girebilmeleri için geçici ve ek teminat bedelini Vakıf Katılım Bankası Merkez Şubesi nezdinde bulunan TR 81 0021 0000 0030 0003 8000 01 nolu IBAN numarasına yatırmaları gerekiyor. Ödemelerin 26 Haziran tarihine katılması açıklama kısmında İlan Sıra No, Dosya No, İhaleye girecek kişinin T.C. No, İsim- Soyisim, Tel. No  veya Şirket Ünvanı  ile Vergi No bilgilerinin belirtilmesi isteniyor.

İhaleye girecek gerçek kişilerden; T.C. Kimlik Numaralı nüfus cüzdanı sureti,  geçici ve ek teminat makbuzu, yer gördü beyanı, şirket olarak girecekler ise; geçici ve ek teminat makbuzu, yer gördü beyanı,  Ticaret Sicil Gazetesi, yeni alınmış Faaliyet belgesi ile imza sirkülerinin aslı veya noterden tasdikli suretleri, Vergi Levhası ile birlikte Bölge Müdürlüğü 1. kat ihale birimine ihale tarihinden önce teslim etmeleri gerektiği belirtiliyor. Geçici teminat mektubu ile müracaat edecekler, (Teminat Mektubunu Limit dâhili ve süresiz)  teminat mektubunun ve teyit yazısının aslını Vakıflar Bölge Müdürlüğü idaresi 1. kat ihale birimine elden teslim edecekler. Şahıs veya şirketler ihaleye ortak girmek istedikleri takdirde noterden tasdikli ortaklık beyannamesi getirmeleri,  vekâleten iştirak ediliyor ise noter tasdikli vekâletname alınması gerekiyor.

Detaylar için TIKLAYINIZ