T.C. Kayseri 4. Sulh Hukuk Mahkemesinden İlan

Mobil cihazınızda ilan metni ve tabloları tam görüntülemek için sağa kaydırın.

ESAS NO : 2023/1678 Esas

DAVALILAR : FATMA DALMAZ - ALİ ve PAKİZE'den olma, 1967 doğumlu. Davacılar tarafından aleyhinize açılan Kat Mülkiyeti Kanundan Kaynaklanan davasının yapılan yargılamasında; Mahkememizce davalı Fatma Dalmaz'ın mernis adresinin boş olduğu, yapılan asayiş araştırmalarından da netice alınamadığı anlaşıldığından, Fatma Dalmaz'ın başkaca tebliğe yarar adresi de tespit edilemediğinden dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir. Davalı Fatma Dalmaz'ın durusma günü olan 10/04/2025 tarihinde saat 09:25'de duruşmada bizzat hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi aksi taktirde yargılamaya yokluğunda devam olunacağı hususu Fatma Dalmaz'a dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.29/06/2024

  • Basın No: ILN02058336
Metni Kaydır