T.C. Kayseri 4. Sulh Hukuk Mahkemesinden İlan

Mobil cihazınızda ilan metni ve tabloları tam görüntülemek için sağa kaydırın.

ESAS NO : 2023/1546 Esas

DAVALILAR : 1- SELAHETTİN KOCADAĞ, Bilal ve Sevim'den olma, 1978 doğumlu 2- ŞEVKET KOCADAĞ, Bilal ve Sevim'den olma, 1976 doğumlu Davacılar tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi davasının yapılan yargılamasında; Mahkememizce davalılar Selahettin KOCADAĞ ve Şevket KOCADAĞ'a dava dilekçesi ile duruşma gün ve saatini bildirir tebigatın davalıların tebligata yarar adreslerinin bulunmaması sebebiyle tebliğ edilememiş olduğu anlaşıldığından, davalılar Selahettin KOCADAĞ ve Şevket KOCADAĞ'ın başkaca tebliğe yarar adresi de tespit edilemediğinden dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir. Davalılar Selahettin KOCADAĞ ve Şevket KOCADAĞ'ın duruşma günü olan 14/11/2024 tarihinde saat 09:25'te duruşmada bizzat hazır bulunmaları veya kendilerini bir vekille temsil ettirmeleri aksi taktirde yargılamaya yokluğunda devam olunacağı hususu Selahettin KOCADAĞ ve Şevket KOCADAĞ'a dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

  • Basın No: ILN02058333
Metni Kaydır