T.C. Kayseri 4. Sulh Hukuk Mahkemesinden İlan

Mobil cihazınızda ilan metni ve tabloları tam görüntülemek için sağa kaydırın.

ESAS NO : 2023/1449 Esas

DAVALI : ÜMMÜGÜLSÜM YASEMİN TONGÜL -Ali ve Selma'dan olma, 1984 doğumlu, Davacılar tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi davasının yapılan yargılamasında; Mahkememizce davalı Ümmülgülsüm Yasemin TONGÜL'e dava dilekçesi ile duruşma gün ve saatini bildirir tebigatın yurt dışı adresine tebliğ edilmesi için Konsolosluğa müzekkere yazıldığı ancakÜmmülgülsüm Yasemin TONGÜL'ün adresinde bulunmaması sebebiyle yazımızın iade edilmiş olduğu anlaşıldığından, Ümmülgülsüm Yasemin TONGÜL'ün başkaca tebliğe yarar adresi de tespit edilemediğinden dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir. Davalı Ümmülgülsüm Yasemin TONGÜL'e duruşma günü olan 21/11/2024 tarihinde saat 10:20'de duruşmada bizzat hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi aksi taktirde yargılamaya yokluğunda devam olunacağı hususu Ümmülgülsüm Yasemin TONGÜL'e dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

  • Basın No: ILN02058330
Metni Kaydır