T.C. Kayseri 4. Sulh Hukuk Mahkemesinden İlan

Mobil cihazınızda ilan metni ve tabloları tam görüntülemek için sağa kaydırın.

ESAS NO : 2023/1557 Esas

DAVALI : PEMPE ATALAY - Nuh ve Sare'den olma, 1966 doğumlu Davacılar tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi davasının yapılan yargılamasında; Mahkememizce davalı Pempe ATALAY'a dava dilekçesi ile duruşma gün ve saatini bildirir tebigatın davalının bilinen adresinin olmaması, yapılan adres araştırmasından sonuç alınamadığı, mernis adresinin bulunmadığı anlaşıldığından, Pempe ATALAY'a başkaca tebliğe yarar adresi de tespit edilemediğinden dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir. Davalı Pempe ATALAY'ın duruşma günü olan 07/11/2024 tarihinde saat 11:10'da duruşmada bizzat hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi aksi taktirde yargılamaya yokluğunda devam olunacağı hususu Pempe ATALAY'a dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

  • Basın No: ILN02058326
Metni Kaydır