Oğan'ın anayasa şartlarındaki maddeler hangileri?

Seçimde yüzde 5,17 oy alarak kilit isim haline gelen ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, katıldığı bir TV programında destekleyecekleri adayın istediği şartları yerine getirmesi gerektiğini dile getirdi. Peki Oğan'ın ilk 4 ve 66. madde talepleri nedir? Bu maddeler hangi konuları içeriyor? İşte detaylar...

Oğan'ın anayasa şartlarındaki maddeler hangileri?

14 Mayıs'ta gerçekleşen cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı.

Türkiye, ikinci turda cumhurbaşkanını seçmek için 28 Mayıs'ta yeniden sandık başına gidecek.

Seçimi etkileyecek oyu alan Sinan Oğan ise destekleyecekleri adayın istediği şartları yerine getirmesi gerektiğini dile getirmişti.

Peki Oğan'ın ilk 4 ve 66. madde talepleri nedir? Bu maddeler hangi konuları içeriyor?

Türkiye Cumhuriyeti Anayasa'nın ilk 4 maddesi:

I. Devletin şekli

MADDE 1- Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir.

II. Cumhuriyetin nitelikleri

MADDE 2- Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devletidir.

III. Devletin bütünlüğü, resmî dili, bayrağı, millî marşı ve başkenti

MADDE 3- Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir.

Bayrağı, şekli kanununda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır.

Millî marşı “İstiklal Marşı”dır.

Başkenti Ankara’dır.

IV. Değiştirilemeyecek hükümler

MADDE 4- Anayasanın 1 inci maddesindeki Devletin şeklinin Cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm ile, 2 nci maddesindeki Cumhuriyetin nitelikleri ve 3 üncü maddesi hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasa'nın 66. maddesi: 

Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türktür.

Türk babanın veya Türk ananın çocuğu Türktür. (Mülga ikinci cümle: 3/10/2001-4709/23 md.)

Vatandaşlık, kanunun gösterdiği şartlarla kazanılır ve ancak kanunda belirtilen hallerde kaybedilir.

Hiçbir Türk, vatana bağlılıkla bağdaşmayan bir eylemde bulunmadıkça vatandaşlıktan çıkarılamaz.

Vatandaşlıktan çıkarma ile ilgili karar ve işlemlere karşı yargı yolu kapatılamaz.

Haber: Hilal Tekeoğlu