O ders öncesi kurs verilecek!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Ağustos 2023'te seçmeli ders programına görgü kuralları dersi eklemişti. Bu kapsamda derse ilişkin detay dikkat çekti. Görgü Kuralları (Adabımuaşeret) dersini vermek isteyen öğretmenler önce kurs alacak. Detaylar Kayseri Anadolu Haber'in Kayseri haberlerinde…

O ders öncesi kurs verilecek!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Ağustos ayında okul müfredatlarına yapay zeka, Türk sosyal hayatında aile gibi konuları eklerken adabı muaşeret kuralları ile ilgili dersi de müfredata ekledi. Bu ders kapsamında eğitim verecek öğretmenler de önceden kurs alacak.

MEB'in bu adımı, toplumsal değerlerin ve günlük yaşamda uyulması gereken görgü kurallarının öğrencilere kazandırılmasına yönelik atılmış önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. 

Görgü Kuralları dersi, öğrencilere iletişim becerileri, karşılıklı saygı ve hoşgörü gibi konularda bilgi ve farkındalık kazandırmayı amaçlıyor.

Dersi verecek öğretmenler önceden kurs alacak. Kurslar, 5 yıldan 20 yıla kadar tecrübesi olan öğretmenlere açık olacak. Bu sayede, dersin verilmesi için nitelikli ve yetkin öğretmenlerin yetiştirilmesi hedefleniyor. 

Ortaokullarda tüm kademelerde seçmeli olarak okutulacak görgü kuralları ve nezaket dersi ile öğrencilerin iletişimde görgü kurallarının ve nezaketin önemini fark etmeleri; aile içinde, okulda, toplum içinde ve kişiler arası ilişkilerde görgü kurallarına ve nezakete uygun davranış sergilemeleri amaçlanıyor.

Derslerde öğrencilerin farklı kültürlerde görgü kuralları ve nezaketin önemini kavramaları, çevreye karşı duyarlı olmaları ve dijital ortamlarda görgü kuralları ve nezaketin önemini fark etmeleri hedeflenirken dersin iki düzeyde olması planlanıyor.

Kurs programı, dersin içeriği, yöntemleri ve değerlendirme tekniklerini kapsayacak şekilde düzenlenecek.