Millet Bahçesi'nde kaçırılmayacak fırsat – Dükkânlar 10 yıllığına kiraya veriliyor!

Türkiye'nin en büyük millet bahçeleri arasında yer alan Kayseri'nin gözdesi Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ne kaçırılmayacak fırsat için acele edin. Burada dükkânlar 10 yıllığına kiraya verilecek. Detaylar Kayseri Anadolu Haber'in bülteninde…

Millet Bahçesi'nde kaçırılmayacak fırsat – Dükkânlar 10 yıllığına kiraya veriliyor!

Melikgazi ilçe sınırları içerisinde yer alan Türkiye’nin en büyük millet bahçelerinden Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi için önemli bir ilan yayımlandı. Millet Bahçesi’nde 10 yıllığına dükkân kiralamak isteyenler bu fırsatı kaçırmasın! İşte detaylar…

Millet Bahçesi'nde kaçırılmayacak fırsat – Dükkânlar 10 yıllığına kiraya veriliyor!

Yakın zamanda açılan ve Kayseri’nin gözdesi haline gelen Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi 1 milyon 260 bin metrekarelik toplam alanıyla Türkiye’nin en büyük millet bahçeleri arasında yer alıyor.

Yoğun ilginin yaşandığı Millet Bahçesi’nde 4 yeme-içme mekânının 10 yıllığına kiraya verileceği öğrenildi.

Dükkânların ihalesi açık ihale usulü şeklinde 4 Haziran Salı günü saat 14.00’te Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonu’nda yapılacak.
İhaleye katılacakların evraklarının en geç ihale saatinden önce Gelir Müdürlüğü’ne teslim edilmesi gerekiyor. 

İhale şartları, 

a)Gerçek kişilerde ikametgâh ilmühaberi ve noter tasdikli imza beyannamesi (üzerinde imza örneklerinin bulunduğu yeni alınan T.C. Kimlik Kartı, Pasaport vb. resmi kimliklerin ibrazı halinde imza beyannamesi istenmeyecektir.), tüzel kişilerde ise bağlı oldukları oda kaydı.
b)Tüzel kişiliklerde noter tasdikli imza sirküleri
c-Vekaleten katılınması halinde noter tasdikli vekaletname.
ç)2886 sayılı kanundan dolayı ihaleye katılmama cezası almadığına dair yazılı taahhütname. 
d)Geçici Teminat makbuzu veya teminat mektubu veya Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. (Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları süresiz, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde ana paraya tekabül eden satış değerleri esas alınır.)
e-Şartname bedeli 5.000,00.-TL olup, bu bedelin yatırıldığına dair Belediye makbuzunun ibraz edilmesi.
f-Ortak girişim olması halinde, Ortak Girişim Beyannamesi (Ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri için (a), (b), (ç) bentlerinde belirtilen belgelerin verilmesi gerekmektedir.)
3-Konu ile ilgili ihale şartnamesi ve ekleri, Belediyemiz Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelir Şube Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

İlan detayları için TIKLAYINIZ