Memleketinizin Osmanlı'daki ismi neydi - Kayseri'ye şaşıracaksınız!

81 ilin Osmanlı Devleti'ndeki isimlerini derledik. Kayseri'nin isimlerine şaşıracaksınız. Detaylar Kayseri Anadolu Haber'in bülteninde…

Memleketinizin Osmanlı'daki ismi neydi - Kayseri'ye şaşıracaksınız!

81 ilin Osmanlı Devleti’ndeki isimleri vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki Kayseri’nin dünden bugüne isimleri nelerdi? İşte detaylar…

Öncelikle 81 ilin Osmanlı Devleti’ndeki isimleri şu şekilde,

Erzurum - Erzenü'r-Rum
Hakkari - Çölemerik
Çanakkale - Kale-i Sultaniye
Denizli - Lazkiye
Balıkesir - Karesi
Ordu - Bucak
Bursa - Hüdavendigar
Karaman - Larende
Mersin - İçel
Şırnak - Şirnah
Gaziantep - Ayntab
Kırklareli - Kırkkilise
Tekirdağ - Tekfurdağı
Ankara - Ankara
İstanbul - Kostantiniyye, Dersaadet, İstanbul
İzmir - İzmir

Kalan diğer illerin Osmanlı’da adı ise bu haritada yer aldığı gibidir. Peki Kayseri’nin dünden bugüne isimleri neler? Mazaka, Kanisti, Evsebela, Caesarea... İşte detaylar…

Memleketinizin Osmanlı'daki ismi neydi - Kayseri'ye şaşıracaksınız!

Dünden bugüne Kayseri isimleri!

Kayseri’nin en eski ismi Mazaka olarak bilinse de aslında Kanistidir. Asurlular dönemine rastlayan çağlardaki bu isim daha sonra ‘Mazaka’ olarak değişmiştir.

Mazaka ismi Kapadokyalıların atası ve lideri Mechus, ya da Mosoch’dan geldiği rivayet ediliyor. Başka bir görüş de, Mazak’ın Grek kültüründen etkilenerek Mazaka’ya dönüşmesinden geldiği yönünde.

Bu isim Frig dilinde Zeus manasına gelen Mazcus’tan gelebileceği de öne sürülmüş. En çok kabul gören etimolojik kökeni de bu olduğu belirtilir. Bulunan en eski paralar üzerinde bu ifadeye rastlanmıştır. Bir dönem Kayseri’nin ismi ‘Eusebeia’ (Evsebela) idi. Bu adla I. Kapadokya Krallığı’nın başkenti olduğu da kaynaklarda ifade ediliyor.

Kayseri Roma İmparatorluğu’nun yönetimine geçince İmparator Tibetius bu kenti îmâr etti. Üvey babası ve selefi Augustus’un onuruna Lâtince ‘imparator şehri’ anlamına gelen ‘Caesarea’ dendi. Zamanla ‘Kaysera’ olarak anıldı. Kayseri’nin bu ismi alış tarihi M.S. 17.yüzyıla rastlıyor. Şehir bu isimle ünlenerek tanınmıştır. Türkler bu şehri fethedince ‘Kayseri’ ismi ile anılmıştır. Araplar ‘Kaysariye’ şeklinde kullanmışlardır. Aynı yıllarda, Anadolu'da aynı isimli başka şehirlerin de bulunmasından dolatı şehri diğerlerinden ayırmak için; 'Erciyes'in kenarındaki Kaisareia, Kapadokya'nın başkenti Kaisareia, Anadolu’nun öncü şehri Kaisareia’ gibi isimler verilmiştir.

‘Kaisareia’ adının ‘Kayseri’ şeklinde okunuşuyla şehir, o tarihten günümüze bu isimle anılıyor.