Kurban Bayramı'nda Gerçekleşen Manevi Yolculuk Hakkında Bilgiler!

İslam dünyası için büyük öneme sahip hac ibadeti, Kurban Bayramı içerisinde gerçekleştirilir. İşte hac ile ilgili en çok merak edilen konular... Detaylar Kayseri Anadolu Haber'in bülteninde...

Kurban Bayramı'nda Gerçekleşen Manevi Yolculuk Hakkında Bilgiler!

İslam dünyası için büyük öneme sahip hac ibadeti, Kurban Bayramı içerisinde gerçekleştirilir. Hac, İslam'ın beş şartından biridir ve Allah'ın rızasını kazanmak amacıyla kutsal mekanların ziyaret edilmesi anlamına gelir. İşte hac ile ilgili en çok merak edilen konular:

Hac İbadeti: Bilmeniz Gerekenler!

Neden Kurban Bayramı'nda Hacca Gidilir?

Hac ayları, hicrî takvimdeki Şevvâl ve Zilka’de aylarının tamamı ile Zilhicce ayının ilk 10 günüdür. Haccın temel rükünlerinden biri olan Arafat vakfesi, sadece Zilhicce’nin dokuzuncu günü öğle vakti ile onuncu günü fecr-i sâdık arasında yapılır. Hac menâsiki, kurban bayramı günlerinde eda edilir ve bu günlerde yapılamazsa daha sonra cezasını yerine getirerek yapılabilir.

Zilhicce Nedir?

Hicri takvime göre yılın sonuncu ayı olan Zilhicce, hac ibadetinin yerine getirildiği aydır. Bu ayda, haccın bir parçası olan kurban kesme ibadeti de yerine getirilir.

Hac İbadeti: Bilmeniz Gerekenler!

Hac Kimlere Farzdır?

Hac, sağlık, servet ve yol güvenliği açısından hacca gitme imkanına sahip, akıl sağlığı yerinde ve büluğ çağına erişmiş Müslümanlara farzdır. Bu şartları taşıyan kişiler, imkan bulduklarında geciktirmeden haccı yerine getirmelidir. Kota sınırlamaları nedeniyle hacca gidemeyenler, borçlu olarak ölmezler. Sağlık sorunları veya yaşlılık nedeniyle hacca gidemeyenler de bu ibadeti yerine getirmek zorunda değildir.

Hacda Kurban Ne Zaman Kesilir?

Hanefi mezhebine göre, kurban bayramının ilk üç gününde kesilir. Şafii mezhebine göre ise bayramın dördüncü günü gün batımına kadar kurban kesilebilir.

 Vekalet Yoluyla Hac Yapılabilir mi?

Kendi adına hacca gidemeyecek durumda olan biri, vekil göndererek haccını yerine getirebilir. Sağlık, yaşlılık gibi sebeplerle bizzat gidemeyenler, birini vekil olarak gönderebilir veya mirasçılarına ölümünden sonra vekaletle hac yaptırmalarını vasiyet edebilirler.

Hac İbadeti: Bilmeniz Gerekenler!

Hacca Giden Kişinin Kurbanı Memleketinde Kesilebilir mi?

Temettu veya kıran haccına niyet eden hacıların, şükür olarak kesecekleri hayvanları Harem bölgesinde kesmeleri gereklidir. Bu kurbanın, Kurban Bayramı'nda kesilen udhiyye kurbanıyla ilgisi olmadığından Harem bölgesi dışında kesilmesi geçerli değildir.

Kura Sistemi Dışında Hacca Gitmek Caiz midir?

Hac, belli zaman, mekan ve şekillerde yerine getirilen bir ibadettir. Kura yöntemiyle hacca gidemeyenlerin, yalan beyanla hacca gitmeleri caiz değildir. Bu, İslam ahlakıyla bağdaşmaz.

Hacca Görevli Olarak Giden Kişinin Hac Borcu Düşer mi?

Görevli olarak hacca giden kişinin yaptığı hac kendi adına geçerlidir. Görevi karşılığında ücret alması bu durumu değiştirmez.

Kadının Mahremi Olmadan Hacca Gitmesi Mümkün mü?

Hanefi ve Hanbeli mezheplerine göre, kadının yanında bir mahremi bulunması gerekir. Şafii mezhebine göre, güvenilir kadınlarla birlikte gitmesi yeterlidir. Maliki mezhebine göre ise güvenilir bir grup içinde olması halinde tek başına hacca gidebilir.

Hac İbadeti: Bilmeniz Gerekenler!

Sağlık Sorunları Nedeniyle Gücü Yetmeyen Kişi Ne Yapmalı?

Sağlık sorunları veya yaşlılık nedeniyle hacca gidemeyenler, kendi yerine vekil göndererek haccı yerine getirebilirler. Ancak vekil göndermeden sadaka vererek hac görevinden kurtulamazlar.

Borçlanarak Hacca Gitmek Doğru mudur?

Maddi imkanı olmayanların borçlanarak hacca gitmeleri gerekmez, ancak borçlanarak giderlerse hac geçerli olur. Hac şartlarını taşıyan ancak maddi durumu yetersiz olanların borç alarak hacca gitmeleri uygun görülür.

Vadeli Hesapta Bekleyen Para ile Hac Yapılır mı?

Vadeli hesapta bekleyen paranın aslı helal olduğu için bu parayla hacca gidilebilir. Ancak faiz gelirlerinin ihtiyaç sahiplerine dağıtılması ve tövbe edilmesi gerekir.

Hac İbadeti: Bilmeniz Gerekenler!