Kocasinan Belediyesi 200 İşçi Alımı Yapacak!

Kocasinan Belediyesi, 200 işçi alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Detaylar Kayseri Anadolu Haber'de…

Kocasinan Belediyesi 200 İşçi Alımı Yapacak!

Bu alım, belediyenin resmi internet sitesi ve İŞKUR'un kurum dışı kamu işçisi alımları kısmında yayımlandı. Başvurular 2 Temmuz 2024 tarihinde başlayıp 4 Temmuz 2024 tarihinde sona erecek. Adaylar, başvurularını internet üzerinden iş başvuru formunu doldurarak yapacaklar.

Başvuru Şartları

İlana başvuracak adayların taşıması gereken genel şartlar şu şekilde sıralandı:

-    Türk vatandaşı olmak
-    18 yaşından büyük olmak
-    Kamu haklarından mahrum bulunmamak
-    Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile;
-    Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına çarptırılmamış olmak,
-    Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
-    Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak
-    Hiçbir şekilde emekliliğe hak kazanmamış olmak
-    Kayseri’de ikamet ediyor olmak
-    Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak

Başvuru Tarihleri ve Yeri

Başvurular, 2 Temmuz 2024 - 4 Temmuz 2024 tarihleri arasında Kocasinan Belediyesi’nin resmi internet adresi olan [www.kocasinan.bel.tr](http://www.kocasinan.bel.tr) üzerinden yapılacak. Adayların, belirtilen internet adresinde yer alan iş başvuru formunu eksiksiz doldurmaları gerekmektedir. 

İlgili ilan için başvuruda bulunmak isteyen adaylar, detaylı bilgi ve başvuru formuna belediyenin internet sitesi üzerinden ulaşabilirler.
 

Kocasinan Belediyesi 200 İşçi Alımı Yapacak!

Kocasinan Belediyesi 200 İşçi Alımı Yapacak!