Kayserililere büyük hayal kırıklığı!

Doğal afet boyutunda sıkıntılı bir dönem geçiren Kayserili çiftçileri hayal kırıklığına uğratacak haber İYİ Parti Yozgat Milletvekili Lutfullah Kayalar'dan geldi. Kayalar, İYİ Parti tarafından dolu yağışı nedeniyle çiftçinin uğradığı zararın tazmin edilmesi ve borçlarının ertelenmesi önergesinin reddedildiğini söyledi. Detaylar Kayseri Anadolu Haber'in bülteninde…

Kayserililere büyük hayal kırıklığı!

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda dolu yağışı nedeniyle çiftçinin uğradığı zararın tazmin edilmesi ve borçlarının ertelenmesi nedeniyle İYİ Parti tarafından verilen önergenin iktidar kanadı oylarıyla reddedildiğini söyledi. Neredeyle doğal afeti yaşayan Kayserili çiftçiler hayal kırıklığına uğradı.

Kayseri’nin de içinde bulunduğu illeri sayarak bu illerde afet sayılabilecek bir olayın yaşandığını söyleyen Kayalar çiftçinin bu durumda mağdur olduğunu dile getirdi.

Bütün çiftçilerin TARSİM’e kayıtlı olmadığını dile getiren Milletvekili Kayalar, ‘TARSİM'in yapacağı bu tespitler içerisinde ürün fiyatlaması, rekoltenin hangi hesaplara göre yapılacağı ve TARSİM'e kayıtlı olmayan çiftçilerimizin bu hasarların nasıl giderileceği konusu da önem arz etmektedir. Onun için, ifade etmek istediğimiz şu: Bu bölgelerin afet alanı olarak ilan edilmesi gerçekten çok büyük bir afet. Bu çerçeve içerisinde, özellikle, burada zarar gören çiftçilerimizin Tarım Krediye olan borçlarının, Ziraat Bankası başta olmak üzere diğer kamu bankalarına olan borçlarının iki yıl faizsiz olarak ertelenmesi; aynı şekilde, yeni ekim için çiftçimize tohum, gübre başta olmak üzere girdi desteğinin yapılması gerekir. Gene burada sulamayla ilgili olan kanallar ve buradaki göletler epeyce tahrip olmuş durumdadır, yollar tahrip olmuş durumdadır. Bunların da yeniden ve bir an önce yeni ekim dönemine yetiştirilmek üzere tamiratlarının yapılması gerekmektedir. İfade etmek istediğimiz şey şudur: Aynı şekilde, sulamayla ilgili sulama birliklerine yapılan bildirimler var, sulama birliklerine çiftçinin borçları var; bu borçların da faizsiz olarak ertelenmesini ve önceden sulama birliklerine ödeme yapmış olanlar için de yeni dönem için kolaylaştırıcı tedbirlerin alınması gerektiğini ifade etmek istiyorum.  Evet, burada, bugün Meclisimizin oturumunda hemen hemen bütün siyasi partilerimizin konuşmalarında ağırlıklı olan konu, çiftçimizin Türkiye genelindeki sıkıntıları. Türk tarımının, özellikle, son yirmi yıldır büyük bir ihmale uğraması neticesinde bugün içine düştüğü durumun değişik tezahürlerini kıymetli milletvekilleri dile getirmişlerdir’ diye konuştu.

Bölgesel olarak ortaya çıkmış bir afet olmadığını, Türk tarımının içine düşmüş olduğu durumu ifade ettiğini dile getiren Milletvekili Kayalar, ‘Bunun en güncel olarak sunulan, ortaya konulan örneği hububat fiyatlarıdır. Hububat fiyatlarında geçen seneye göre artış yüzde 11'ler, yüzde 12'ler mertebesindedir. 8,25 artı 1 lira da prim, geçen sene 9,25'ti, buğdayda fiyat 9 lira 25 kuruştu; bu sene de 9,25 fiyat verilmiştir, 1,75 de prim verilmiştir. Ancak 1,75'te ‘kadar’ ibaresi vardır yani ‘1,75’ net bir ifade değildir, bu ‘kadar’ da bir başka konudur.  Dolayısıyla, çiftçinin bir yıl emeğini koyduğu, alın terini bir yıl olarak topraktan gelecek gelire bağladığı hububat fiyatları başta olmak üzere bu yüzde 10'lar mertebesindeki fiyatların tatmin edici olması mümkün değildir; burada bu fiyatların yeniden gözden geçirilmesi ve özellikle 45 günlük ödemelerin öne alınması en öncelikli yapılması gereken konulardan biridir. ‘Fiyatların arttırılması konusu olmaz’ denilebilir ama olmayacak olan bir konu değildir’ ifadelerini kullandı.

Kayalar, ‘Durum ortadadır, çiftçimizin durumu da ortadadır; özellikle bu fiyat konusunun yeniden gözden geçirilmesi gerekir. Aynı şekilde, geçen sene randevu sisteminde, kota sisteminde, alımlarda inanılmaz aksamalar oldu. Bu sene de depolama konusunda sıkıntının olacağı, büyük bir sıkıntının ortaya çıkacağı şu anda görünüyor. Bu görünenlere karşı da bir tedbirin şimdiden alınması gerekiyor yoksa inanın bir ay sonra Türkiye'nin hemen hemen bütün bölgelerinde. Bakın, ben dün, burada, mecliste bu konuyla ilgili bir basın toplantısı yaptım; Batman, Urfa, Çukurova, Trakya, Orta Anadolu, Ege'nin değişik yerlerinin hepsinden arayanlar oldu. Bu demektir ki gerçekten tabanda bir büyük sıkıntı var, çiftçinin bir büyük sıkıntısı var ve bu sıkıntının her türlü siyasi görüşün üzerinde... Çiftçimizin zor günlerinde alınması gereken acil tedbirler var ama asıl sıkıntı yirmi senelik tarım politikalarının artık çökmüş olmasıdır, yeni tarım politikalarının tespit edilmesi gerekir’ diye konuştu.