Kayserililer İçin Destek Başvuruları Başladı

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) tarafından kırsal kalkınma teknik destek programı başvuruya açıldı. Detaylar Kayseri Anadolu Haber'in Kayseri bülteninde…

Kayserililer İçin Destek Başvuruları Başladı

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) tarafından kırsal kalkınma teknik destek programı başvuruları başladı. 

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından, kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşan yerel firmalara destek verilecek. Firmaların çalışmalarına eğitim verme, program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama, geçici uzman personel görevlendirme, danışmanlık sağlama, lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma gibi konularda destek sağlamak amacıyla gerçekleştirilen Teknik Destek Programı ilan edildi.
Kırsalda Yenilikçi ve Sürdürülebilir Kalkınma Sonuç Odaklı Programları ve TR72 Bölge Planı çerçevesinde oluşturulan 2024 yılı Kırsal Kalkınma Teknik Destek Programı’na başvuruların KAYS (Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi) üzerinden yapılacağı duyuruldu. 

ORAN tarafından yapılan açıklamaya göre, program öncelikleri üç şekilde belirlenmiştir.

Öncelik 1: Kırsalda teknoloji ve yenilikçi uygulamaların yaygınlaştırılması,

Öncelik 2: Yeşil dönüşüm uygulamalarının yaygınlaştırılması ve yeşil mutabakat süreçlerine uyum,

Öncelik 3: Kırsalda örgütlenme faaliyetleri başta olmak üzere genç ve kadın istihdamının artırılması yoluyla kırsal ekonominin geliştirilmesi.

ORAN, Bu program kapsamında yararlanıcı kuruluşa doğrudan mali destek verilmeyeceğini, ajansın bu destekleri mevcut bütçe ve personel imkânları çerçevesinde temelde kendi personeli eliyle veya teknik destek hizmet alımı yoluyla sağlanacağını belirtti. 

Başvuru için son tarih;

1. Dönem: 21 Haziran 2024

2. Dönem: 23 Ağustos 2024

3. Dönem: 24 Ekim 2024

Kayserililer İçin Destek Başvuruları Başladı

Program başvuru dönemleri şu şekildedir;

Kayserililer İçin Destek Başvuruları Başladı