Kayseri Üniversitesi'ne çok sayıda personel alınacak - Lise, ön lisans, lisans…

Kayseri Üniversitesi farklı birimlere 18 personel alımı yapacağını duyurdu. Lise, ön lisans, lisans programı personel alımı kontenjan dağılımı ve şartları Kayseri Anadolu Haber'in Kayseri bülteninde…

Kayseri Üniversitesi'ne çok sayıda personel alınacak - Lise, ön lisans, lisans…

Kayseri Üniversitesi yayımladığı personel alımı ilanı ile 8 farklı alanda 18 personel alımı yapacağını duyurdu.  İşte lise, ön lisans, lisans programı kontenjan dağılımı ve şartları…

Kayseri Üniversitesi'ne çok sayıda personel alınacak - Lise, ön lisans, lisans…

ilan.gov.tr’de yer alana ilanda üniversite tarafından şu ifadelere yer verildi, ‘Üniversitemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2 nci maddesinin (b) fıkrasına göre KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle 1 (bir) Mühendis, 8 (sekiz) Büro personeli, 3 (üç) Koruma ve Güvenlik Görevlisi ve 6 (altı) Destek Personeli olmak üzere toplam 18 (on sekiz) sözleşmeli personel alınacaktır’

Başvuru şartları neler?

İlanda yer alan bilgilere göre başvuracak adayların aşağıdaki özelliklere sahip olması gerekiyor.

İşte başvuru şartları,

1-    657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48/A maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2-   Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak. (Askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.)
3-    Görevini devamlı yapmasına engel sağlık sorunu bulunmamak.
4-    KHK ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak.
5-    Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan öğrenim düzeyinden mezun olmak, ilanın ilk başvuru tarihinden önce aranan nitelik ve özel koşulları taşımak ve belgelendirmek.
6-    Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
7-   “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Yeniden İşe Alınma başlıklı Ek 1 inci maddesinin (b) fıkrasına eklenen; “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.” hükmüne aykırı durumu tespit edilenler atanmaya hak kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır.
8-  7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca yaptırılacak olan Güvenlik Soruşturması/Arşiv Araştırması sonucu olumlu olmak.
9-    Her aday ilan edilen bir kadroya başvuruda bulunabilecektir. Birden fazla kadroya
başvuruda bulunan adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.
10-   Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan özel nitelikler, özel koşullar ile Genel ve Özel Şart olarak belirtilen şartları birlikte taşıyor olmak.
11-  Adayların yirmi dört saat esasına göre vardiyalı çalışmasına ve iç/dış mekânlarda çalışmasına engel durumu bulunmamak.
12-   Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 6’ncı maddesi gereği “İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birinin taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi…” hallerinde hizmet sözleşmesi kurumca tek taraflı olarak feshedilir.
13-  Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup, bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların denklik gösterir belgelerini pdf ya da jpeg formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.
14-   Tüm pozisyonlar için ilave şart; Son başvuru tarihi itibarıyla 45 (kırk beş) yaşını doldurmamış olmak.
15-   Tüm pozisyonlar için ilave şart; KPSS (B) grubu puan türünden en az 55 puan almış olmak.
16-   Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonları için genel şartlara ilave olarak;
a.   5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10’uncu maddesinde yer alan şartları taşımak,
b.   Gece ve gündüz, iç ve dış mekânda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak,
c.   Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek psikiyatrik hastalığı bulunmamak, bedensel engeli, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engelleri ile vücutta görünecek şekilde dövmesi bulunmamak.

İlan detayları için TIKLAYINIZ