Kayseri Sivas'tan ayrıldı!

Cumhuriyetin ilanından bugüne Türkiye haritasında yapılan büyük değişiklikler arasında Kayseri'nin ilçe olmaktan kurtulması da yer alıyor. Detaylar Kayseri Anadolu Haber'in bülteninde…

Kayseri Sivas'tan ayrıldı!

Cumhuriyetin ilanından bugüne Türkiye haritasında büyük değişiklikler yapıldı. Bu kapsamda 1923 yılı öncesinde Sivas’a bağlı olan Kayseri’nin harita yolculuğunu sizler için derledik. 

Türkiye’de zaman içinde il ve ilçe sayıları artarken, mülki sınırlar da sürekli değişti. Yaşanan gelişmelerle zamanla mahalle sayıları da büyük artış gösterdi.

Kayseri Sivas'tan ayrıldı!

Eski adı Mazaka!

Türkiye’nin kültür, sanat, bilim ve turizm merkezlerinden biri olan Kayseri, tarihin en eski zamanlarından beri pek çok uygarlığa beşiklik etmiş ve her dönemde önemini korumuştur. Şehrin en eski adı olan Mazaka, Roma devrine kadar devam etmiş; Roma devrinde şehre imparator şehri anlamında Kaisareia adı verilmiş; bu isim Araplarca Kaysariya şeklinde kullanılmıştır. Türkler Anadolu’yu fethettikten sonra Şehre Kayseriye adını vermişler ve bu ad, Cumhuriyet dönemiyle birlikte Kayseri şeklini almıştır.

1924 yılında Sivas'tan ayrılarak il oldu!

Kayseri 1924 yılında Anayasa gereği il statüsünü kavuştu. 1924 Anayasası ile il statüsüne kavuşan Kayseri`nin 1928 de Merkez, İncesu, Bünyan, Develi ve Aziziye(Pınarbaşı) olmak üzere, 5 kazası (İlçe), 21 nahiyesi (bucak) ve 314 köyü vardı.

Osmanlı egemenliğinde eyalet merkezi haline getirilen Sivas; Amasya, Çorum, Tokat, kısmi olarak Malatya ve Kayseri illeri Sivas’a bağlı birer sancak olmuştur. Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nde belirtildiği gibi Sivas zamanın en önemli eyaletlerinden biridir. (40 İlkokul, 1000 dükkân, 18 Han, 40 kadar çeşmesi olduğundan bahsedilir)

Kayseri, Ülkemizin ilk uçak fabrikasının kurulması ve ardından gelen demiryolları bağlantıları hattı, 1953'te kurulan Sümer Bez Fabrikası ve 1950'lilerde başlayan sanayi sitesi ile Türkiye'nin ilk büyük sanayi ve ticaret hamlelerine öncülük etmiştir. Günümüzde ise Kayseri ekonomik, kültürel, sağlık, eğitim, spor ve şehircilik alanında yakaladığı ivme ile Türkiye'nin en hızlı gelişen ve dikkat çeken şehirlerinin başında geliyor.