Kayseri'den Dünya'ya Büyük Başarı: ERÜ 6. Sırada!

2023 Yeşil Üniversite Endeksi'nde ilk 100'de 6 Türk üniversitesi arasında Kayseri'nin gururu Erciyes Üniversitesi de yer aldı. Detaylar Kayseri Anadolu Haber'in Kayseri bülteninde…

Kayseri'den Dünya'ya Büyük Başarı: ERÜ 6. Sırada!

Her yıl düzenlenen Yeşil Üniversite Endeksi Platformu, sürdürülebilirlik performansını değerlendirerek dünya genelindeki üniversiteleri sıralıyor. 2023 yılı verileri Türk üniversitelerinin uluslararası düzeydeki başarılarını ortaya koydu.

Endekse göre, Türkiye'den toplam 96 üniversite, 69 devlet ve 27 vakıf olmak üzere listede yer aldı. Bu üniversitelerden 36'sı devlet ve 9'u vakıf olmak üzere toplam 45 üniversite ilk 500'de kendine yer buldu.

Kayseri'den Dünya'ya Büyük Başarı: ERÜ 6. Sırada!

Yeşil Üniversite Endeksi Platformu (UI GreenMetric) 2023 verilerine göre, dünyanın en yeşil üniversiteleri sıralamasında Türkiye’den 6 üniversite ilk 100’de yer aldı.

Yayınlanan bu listeye göre; İstanbul Teknik Üniversitesi 46, Yıldız Teknik Üniversitesi 63, Erciyes Üniversitesi 85, Özyeğin Üniversitesi 89, Ege Üniversitesi 96 ve Yeditepe Üniversitesi 98. sırada listede yer aldı.

Yeşil Üniversite Endeksi Platformu'nun 2023 teması "İleriye Giden Yol" oldu ve 84 ülkeden 1.183 üniversiteyi sıralamaya dahil etti.

Türk üniversiteleri, sürdürülebilir yeşil kampüs projeleri kapsamında çeşitli çalışmalar yürütüyor ve çevreye büyük önem veriyor. Orman yönetimi, rehabilitasyon projeleri, erozyon kontrolü, su kaynakları yönetimi ve biyolojik çeşitlilik araştırmaları gibi alanlarda çalışmalar yapılarak kampüslerin sürdürülebilir birer alan olması hedefleniyor.

Kayseri'den Dünya'ya Büyük Başarı: ERÜ 6. Sırada!

İklim Dostu Kampüs projesi kapsamında üniversiteler, çeşitli önlemler alarak çevreye duyarlılıklarını arttırıyor. Bu kapsamda kâğıt tüketimini azaltmak için dijital ve elektronik imzalı belge ve formlar kullanılıyor, yemekhanelerde israfı önlemek için tedbirler alınıyor ve atık yönetimi konusunda çeşitli adımlar atılıyor. Ayrıca öğrenciler, çöpleri toplayarak çevre bilinci oluşturuyorlar.

Türk üniversitelerinin sürdürülebilirlik ve çevre bilinci konusundaki çalışmaları, uluslararası alanda da takdir topluyor ve Yeşil Üniversite Endeksi gibi platformlarda önemli başarılar elde ediyor.