Kayseri'de keşfedildi – Adını Tomarza'dan aldı!

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde yeni bir bitki keşfedilerek literatüre kazandırıldı. Üzerinde çalışmaların sürdüğü bitkiye Tomarza soğanı adı verildi. Detaylar Kayseri Anadolu Haber'in bülteninde…

Kayseri'de keşfedildi – Adını Tomarza'dan aldı!

Botanik alanında bilimsel çalışmalarını sürdüren Prof. Dr. İsmail Eker, son olarak Kayseri’de bir bitki keşfettiğini açıkladı. Eker Kayseri’nin Tomarza ilçesinde bulduğu bitkiye Tomarza soğanı ismini verdi. 

Kayseri'de keşfedildi – Adını Tomarza'dan aldı!

Tomarza soğanının faydaları vatandaşlar arasında merak edilirken konuyla ilgili çalışmaların süreceği belirtildi. Biz de konuyla ilgili olarak Kayseri Florasını sizler için derledik…

8 bitkiye Kayseri adı verilmiş!

Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından aktarılan bilgilere göre, Kayseri ili İran-Turan bitki coğrafyası bölgesindeki Orta Anadolu’da, çok çeşitli habitatlar barındıran bir noktada yer almaktadır. Bölgede yapılan bitki örtüsü (flora) çalışmaları genel olarak değerlendirildiğinde; 119 bitki ailesi (familya), 618 bitki cinsi (genus) ve bunlara ait 2260 adet bitki türü ve alt çeşitleri (taksonları) tespit edilmiştir. Bu türler eğreltiler ve tohumlu bitkileri kapsamaktadır. İl sınırlarında yayılış gösteren bitkilerin yaklaşık % 32’si İran-Turan bitki coğrafyası bölgesine dâhildir. Kayseri’de yayılış gösteren bitki türlerinin 532 tanesi Türkiye’ye endemik olup, bunlardan sadece 12 tanesi dünyada sadece Kayseri ili sınırları içerisinde yayılış göstermektedir. Bir bitki türünün yayılış sınırları sadece belirli bir alanda (veya dar bir alanda) bulunuyorsa o bitki endemik bir tür olarak kabul edilir. Kayseri de yetişen bitki türleri arasında 75 adet kültür bitkisi ve 25 adet de dışarıdan gelen (egzotik) tür bulunmaktadır. Bu bitkilerden 8 tanesine Kayseri’nin adi verilmiştir: Silene caesarea (Kayseri nakil), Vicia caesarea (Kayseri figi), Cousinia caesarea (Kayseri devedikeni), Sideritis caesarea (Kayseri adaçayı), Nepeta caesarea (Kayseri kedinanesi), Acantholimon caesareum (Kayseri kardikeni), Puccinellia bulbosa subsp. caesarea (Kayseri çorakçimi) ve Paronychia kayseri-ana (Kayseri dolamaotu).

Erciyes’te 1170 bitki türü tespit edildi!

Kayseri şehir merkezinin güneyinde yükselen ve Orta Anadolu platosunda görkemli güzelliğiyle dikkat çeken Erciyes Dağı, bölgedeki bitki çeşitliliğine ev sahipliği yapmaktadır. Son yıllarda yapılan çalışmalar sonucunda, Erciyes Dağı’nda toplam 1170 adet bitki türü tespit edilmiştir. Bu türlerin 194 tanesi Türkiye'nin endemik bitki türleri arasındadır. Bu endemik türlerin 10 tanesi ise dünyada sadece Erciyes Dağı’nda yetişebilen bitki türleridir. Ayrıca 36 adet de kültür bitkisi tespit edilmiştir.

Türkiye’nin olağanüstü bitkisel çeşitlilik sergileyen zengin doğal habitatları, bitki koruma açısından büyük önem taşımaktadır. Buna karşılık, bu zenginlik temel olarak küresel iklim değişikliği ve dolayısıyla kuraklık tehdidi altındadır. Bu nedenle ülkemizde son 20 yılda endemik ve tehlike altındaki bitki türlerine ağırlık veren koruma çalışmalar yapılmaktadır. ÖBA çalışmalar da zengin bitki alanlarının koruma altına alınması amacıyla atılan ilk adımlardandır.