Kayseri'de dükkân arayanlar dikkat – İş yerleri ihaleyle kiraya verilecek- Son gün 28 Mayıs!

Kayseri'de kiralık dükkân arayanları ilgilendiren önemli bir ilan yayımlandı. Kocasinan'da 28 Mayıs tarihinde yapılacak ihalede olan pek çok iş yeri kiraya verilecek. Detaylar Kayseri Anadolu Haber'in bülteninde…

Kayseri'de dükkân arayanlar dikkat – İş yerleri ihaleyle kiraya verilecek- Son gün 28 Mayıs!

Kayseri’de mülkiyeti Kocasinan Belediyesi’ne ait 9 taşınmaz açık teklif usulü ihale kiraya verilecek. Taşınmaz kiralama belge teslim için son tarih 28 Mayıs olarak belirlendi. İşte detaylar…

İhale, Kocasinan Belediyesi Encümen salonunda Encümen huzurunda, 28 Mayıs 2024 Salı günü saat 14:05’te yapılacak. İhaleye katılacaklar istenen belgelerle birlikte 28 Mayıs saat 12:00’a kadar Belediye Gelir Servisine başvuru yapmak zorunda.

Kiralanacak iş yerleri için istenen muhammen bedel 7 bin TL ile 360 bin TL arasında değişiklik gösteriyor.

İşte ihaleye çıkarılan iş yerlerinin listesi,

Kayseri'de dükkân arayanlar dikkat – İş yerleri ihaleyle kiraya verilecek- Son gün 28 Mayıs!

İhaleye Katılanlardan İstenecek Belgeler şu şekilde;

Nüfus Cüzdanı fotokopisi (Ortak katılım söz konusu ise tüm ortakların kimliklerinin fotokopisi),
İkametgâh belgesi(Ortak katılım söz konusu ise tüm ortakların ikametgah belgesi),
Geçici teminatın yatırıldığına dair dekont yada banka teminat mektubunun aslı,
İhaleye katılanın tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi odası belgesi, ticari sicil gazetesi, imza sirküleri, yetki belgesi.
İhale katılımcısı vekaleten katılıyor ise vekaletname aslı.