Kayseri'de 51 Konut Arsası Satışa Çıkıyor – Bu Fırsatı Kaçırmayın!

Mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan Kocasinan İlçesi Güneşli Mahallesi'nde bulunan 51 konut arsası satışa çıkıyor. Kayserililer dikkat! Bu fırsatı kaçırmayın… Ayrıntılar Kayseri Anadolu Haber'in Kayseri haberinde…

Kayseri'de 51 Konut Arsası Satışa Çıkıyor – Bu Fırsatı Kaçırmayın!

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, mülkiyeti kendisine ait olan Kocasinan İlçesi Güneşli Mahallesi’nde bulunan 51 konut arsası için satış ilanı yayınladı.

Yayınlanan ilanda, konut arsaları satışı 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereği 'Açık teklif usulü' ile ayrı ayrı satılacağı belirtildi. İhale 7 Temmuz 2024 Salı günü saat 10:00’da Büyükşehir Belediyesi Meclis salonunda yapılacak.

İhale katılımcılarından istenen belgeler ise şöyle:

Gerçek kişilerde; ikametgâh ilmühaberi ve noter tasdikli imza beyannamesi, tüzel kişilerde ise bağlı oldukları oda kaydı.

Tüzel kişiliklerde noter tasdikli imza sirküleri.

Vekaleten katılım yapılması halinde noter tasdikli vekaletname.

İhaleye katılmama cezası almadığına dair yazılı taahhütname.

Geçici Teminat makbuzu (Geçici teminat olarak belirtilen bedel Belediye veznesine ya da Vakıflar Bankasındaki TR03 0001 5001 5800 7290 4432 58 nolu IBAN hesabına yatırılabilir). Teminat mektubu veya Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. (Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları süresiz olmalı, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde ana paraya tekabül eden satış değerleri esas alınır.)

Şartname bedeli 3 bin TL olarak açıklandı. Bu bedelin yatırıldığına dair Belediye makbuzunun ibraz edilmesi. (Şartname bedeli her bir parsel için ayrı ayrı yatırılacaktır.)

Ortak girişim olması halinde, Ortak Girişim Beyannamesi (İhalenin ortak girişim üzerinde kalması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri için (a), (b), (ç) bentlerinde belirtilen belgelerin verilmesi gerekmektedir).

Son Başvuru Tarihi Ne Zaman?

İhaleye katılımda son müracaat tarihi 1 Temmuz Pazartesi günü en geç saat 16:30 olarak açıklandı. Müracaatlar Büyükşehir Belediyesi Gelir Şube Müdürlüğü’ne yapılacaktır.