Kayseri'de 30 Taşınmaz Satışa Çıkıyor!

Yahyalı Belediyesi mülkiyeti kendine ait olan 30 adet taşınmazı satışa çıkarıyor. İhalenin detayları ve son katılım tarihi ne zaman? Detaylar Kayseri Anadolu Haber'in Kayseri haberinde…

Kayseri'de 30 Taşınmaz Satışa Çıkıyor!

Yahyalı Belediyesi, Kopçu Mahallesi’nde bulunan mülkiyeti belediyeye ait olan 30 taşınmazın satışa çıktığını duyurdu. Taşınmazların 2886 sayılı yasanın 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile satılacağı duyuruldu.

İhale, 2 Temmuz Salı günü saat 10.30’dan itibaren listedeki arsa sırasına göre 5’er dakika arayla Belediye Encümeni huzurunda yapılacak. İhaleye girecek isteklilerin geçici teminatı ihale saati öncesinde Yahyalı Belediyesi’ne yatırmaları gerekmektedir.

İhaleye katılabilmek için gereken belgeler şöyle:

Gerçek kişilerden; kanuni ikametgâh belgesi

Tebligat için adres beyanı ve telefon numarası

Nüfus cüzdanı fotokopisi

Geçici teminat makbuzu

Belediyeye borcu olmadığına dair belge

Tüzel kişilerden; tebligat için adres ve telefon numarası

Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından, idari merkezin bulunduğu yer veya benzeri bir makamdan 2024 yılı içerisinde alınmış tüzel kişiliğin kayıtlı olduğuna dair belge

İmza sirküleri

Geçici teminat makbuzu

İhaleye katılım sağlayacak isteklilerin, gerekli belgeleri en geç ihale günü saat 09.45’e kadar belediyeye teslim etmesi gerekmektedir.

Kayseri'de 30 Taşınmaz Satışa Çıkıyor!Kayseri'de 30 Taşınmaz Satışa Çıkıyor!Kayseri'de 30 Taşınmaz Satışa Çıkıyor!Kayseri'de 30 Taşınmaz Satışa Çıkıyor!