Kan Grubunda Bilinmeyen Gerçekler!

Japonya'da yapılan bir araştırmada kan grupları hakkındaki bilinmeyen gerçekler ortaya çıktı. A, B, O ve AB olmak üzere dört çeşit olan kan grubu karakter yapılarını bile şekillendiriyor. İşte detaylar…

Kan Grubunda Bilinmeyen Gerçekler!

Kan gruplarına göre beslenme, kan gruplarına göre fizyolojik insan yapısı derken araştırmalar gösterdi ki kan grupları kişilerin karakter özelliğini de belirlemede etkin rol oynuyor.

1930’lu yıllarda Japonya’da bir profesör,  Tokeji Furukawa, bir makale yayınlıyor ve kan grubuna göre kişilik özelliklerinden bahsediyor. Profesör Furukawa sayesinde popüler olan kan grubu ile kişilik belirleme yöntemi, 4 çeşit kan grubu olduğu için dört ana karakter üzerinde durur.

Kan Grubunda Bilinmeyen Gerçekler!

Japonların çok önem verdiği bu durum, henüz bilimsel olarak kanıtlanmasa dâhil, birçok insanın özellikleri kendisinin taşıyor olduğunu onaylaması ile geçerli sayılır bir kural olarak kabul görüyor.

Kan Grubuna Göre Kişilik Özellikleri;

A KAN GRUBU;

Bu kan grubuna sahip insanlar; hassas, işbirlikçi, duygusal, tutkulu ve zekidir. Çok sabırlıdırlar. Sadık ve barışı seven yapıları ise huzurlu bir karakter sunar. Ancak bazı durumlarda bu insanlar, aşırı duyarlı hale gelebilirler.

Kan Grubunda Bilinmeyen Gerçekler!

Toplumun koyduğu kuralları çiğnemekten hoşlanmayan, görgü ve sosyal standartları önemseyen insanlardır.
Bu özelliklerinin yanı sıra bu insanlar, karar vermek için fazla zaman harcarken, çok organize şekilde hareket ederler. Bu nedenle çoklu görevleri bir arada yapamayabilirler.Düzgün, temiz ve her şeyi doğru yerde olmasına önem gösterirler. Bu nedenle OKB'li birçok insan A kan grubuna girer. Bu kan grubuna sahip kişiler, kolayca strese girdikleri için kanlarında genellikle yüksek düzeyde stres hormonu ortaya çıkar.

Olumlu kişilik özellikleri: Kibar, utangaç, özenli, inatçı, kibar, gergin, güvenilir, aşırı duyarlı, mükemmeliyetçi, sorumlu, çekingen, endişeli, sakin ve çekingen, sadık, mükemmeliyetçi, düzenli ve tutarlıdırlar.
Olumsuz kişilik özellikleri: Takıntılı, aşırı duyarlı, karamsar, inatçı, kolay stresli ve titizdirler.

B KAN GRUBU

Güvenilir kişiler olmaları sebebiyle kolay arkadaş edinirler. Kendileri rahat hissettikçe, duygularını ve hislerini kimseye göstermekten hoşlanmazlar. Bu insanlar, genellikle yaratıcı ve hızlı karar vericidirler.

Kan Grubunda Bilinmeyen Gerçekler!

Emir alma konusunda iyi sayılmazlar. Yaptıkları her şeyin en iyisi olmak için çok güçlü istekleri nedeniyle mükemmeliyetçidirler. Fazla mükemmeliyetçi olmaları nedeniyle A grubundaki kişiler gibi, bu insanlar da çoklu görevde iyi olmayabilirler.
B kan grubuna sahip kişiler, başkalarına karşı düşünceli ve empatik bir yapıya sahiptir. İyi ve güvenilir arkadaşlar edinirler. Bu insanlar aynı zamanda bencillik ve işbirliği yapamama gibi kişilik özellikleri nedeniyle sosyal olarak sorunlar da yaşayabilirler.
Toplum, B kan grubuna sahip kişilerin iyi yönleri de olsa olumsuz yönlerine de odaklanır. Ancak bunun bir sonucu olarak yalnız olma eğilimi gösterebilirler.

Kan Grubunda Bilinmeyen Gerçekler!

Olumlu kişilik özellikleri: Meraklı, güçlü, rahat, yaratıcı, maceracı, tutkulu, neşeli, aktif ve dışa dönük.
Olumsuz kişilik özellikleri: Vahşi, düzensiz, bencil, affetmeyen, işbirliği yapmayan, sorumsuz ve öngörülemez.

AB KAN GRUBU

Bu kan grubundaki insanlar, tıpkı kan grupları gibi A ve B kişilik tiplerinin bir karışımı olarak ortaya çıkar. Bu insanlar daha karmaşık bir kişilik yapısına sahiptir.
Bu nedenle bazı durumlarda A gibi utangaç, B tipi gibi dışa dönük yapıya sahip olabilirler. Gerçek kişiliklerinin yabancılardan uzak tutmaya çalıştıkları için dışarıdan birçok kişinin karmaşık bir yapıya sahip olduğuna dair bir değerlendirme yapılır.
Kolayca arkadaş olabilme yeteneğine sahip olsalar da stresle baş etme konusunda zayıf olabilirler. AB insanları, aynı zamanda başkalarıyla ilgilenirken çok dikkatli ve empatiktir. Bu insanlar, ayrıca analilik ve mantıksal becerilerde ileridedir.

Kan Grubunda Bilinmeyen Gerçekler!

Olumlu kişilik özellikleri: Çekici, kontrollü, havalı, hayal peşinde koşan, sevecen, mantıklı, güvenilir, uyumlu ve yaratıcıdırlar. 
Olumsuz kişilik özellikleri: Karmaşık, savunmasız, sorumsuz, bencil, unutkan, bağışlayıcı olmayan ve eleştiren kişilerdir.

0 KAN GRUBU

Cüretkâr, dışa dönük ve hevesli olan kişiler olarak tanımlanan bu kan grubuna sahip kişiler, kendileri için yüksek standartlar belirleme alışkanlıklarına sahiptirler.
Bu insanlar, mükemmel liderlik özelliklerine sahiptir ve küçük şeyler onları rahatsız etmez. Bu da diğer insanlara, özellikle de A tipi gruplarına göre bu bencil görünmelerine neden olabilir.

Kan Grubunda Bilinmeyen Gerçekler!

Cömert, iyi kalpli ve sevecendirler. Değişikliklere iyi uyum sağlarlar. Dayanıklı ve esnektirler. Zorlu durumlarda daha kolay baş edebilirler.
Japonlar 0 kan grubuna sahip insanlara güçlü ve dayanıklı oldukları için savaşçı derler. Bu insanlar dürüsttür ve gerçeği saklayan insanlardan nefret eder.