İşte Osmanlı'nın arşivinden Kayseri listesi! Bakın ne?

Geçmişte değişik medeniyetlere ev sahipliği yapmış Kayseri'de 1830'lu yıllarda kaç mahallesi vardı? Kayseri'de Müslümanlar, Ermeniler ve Rumlar nerelerde yaşadı? Osmanlı Arşivi'nin tozlu raflarından çıkan çok özel bilgiler Kayseri Anadolu Haber'de…

İşte Osmanlı'nın arşivinden Kayseri listesi! Bakın ne?

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin Şehir Dergisi’nin son sayısında çıkan Şehir Tarihi ile ilgili bilgiler, dikkat çekiyor.

Osmanlı Arşivi’nin tozlu raflarından çıkan çok özel bilgilerin bulunduğu dergide Osman Gerçek’in Kayseri’nin Seyyid ve Şerifleri isimli yazısında dikkat çeken ayrıntılar yer alıyor.

Şehir Tarihine ışık tutan yazıda, Osmanlı Dönemi zamanında, özellikle medreselerde ders verme işi olan müderrislik görevi Kayseri sancağında birçok seyyid tarafından yerine getirildiği belirtiliyor.

Kayseri sancağında imamlık, hatiplik ve müezzinlik yapan birçok seyyid olduğu ifade edilirken, Kayseri sancağında seyyidlerinin kendi adlarına kurdukları ve onardıkları 56 adet vakıf, 22 adet zaviye, 2 adet hamam ve 1 adet han bulunduğu ifade ediliyor.

Şehir Kültür ve Sanat Dergisi’nin 53. Sayısı’nda yer alan tarihî belgelere göre 1930’lu yıllarda, Kayseri sancağı merkezindeki mahallelerin 68’inde Müslümanların, 18’inde Müslüman, Ermeni ve Rumların birlikte, 13’ünde Ermenilerin, 1’inde Rumların ve 8’inde Rumlar ve Ermenilerin birlikte yaşadıkları anlaşılıyor.

Aynı yıllarda, Başbakanlık Osmanlı Arşivi yoklama defterine göre, Kayseri kazasının 75 mahalleden büyük bir vilâyet olduğu, bu mahallelerin 36’sında Müslümanlar, 2’sinde Rumlar ve 17’sinde de Ermeniler’in yaşadığı, 3 mahallede Müslümanlar, Rumlar ve Ermenilerin birlikte bulunduğu, 8 mahallede Rumlar ile Ermenilerin birlikte yaşadığı vurgulanıyor. 

Kayseri'de Yaşayan Müslümanlar, Ermeniler ve Rumlar… Osmanlı Arşivi'nden çıktı

Kayseri’nin 114 mahalle ve 112 köyden müteşekkil büyük bir şehir merkezi olduğu, bunlardan 109 köy ve mahallede Müslümanlar, 66 köy ve mahallede Rumlar ve 23 köy ve mahallede de Ermenilerin yaşadığı kayda alındı.

Dergide, 1831 tarihli Kayseri Müslim Nüfus Defteri’nde Kayseri’deki mahalleler ve bu mahallenin muhtar ve imamları isim isim tespit edilerek verilirken, dinî ve idari açıdan seyyidlere açılan geniş alan gözler önüne serildi.