Gelire Göre Fatura Dönemi – Boş Daireye Vergi Dönemi mi Başlıyor?

Hükümetin hazırladığı plana göre doğalgaz ve elektrik faturalarında 'gelire göre ödeme' ve boş dairelerden de vergi alınması planlanıyor. Detaylar Kayseri Anadolu Haber'in Kayseri bülteninde…

Gelire Göre Fatura Dönemi – Boş Daireye Vergi Dönemi mi Başlıyor?

Hükümetin hazırladığı plana göre doğalgaz faturalarında ‘gelire göre ödeme’ ve boş dairelerden de vergi alınması planlanıyor. 

Edinilen bilgilere göre, dar gelirlilerin faturasının üçte ikisini devlet karşılayacak, ayrıca boş konutlara da ek vergi alınacak.

Türkiye Gazetesi’nin haberine göre, AKP'nin yeni vergi düzenlemeleri odaklı torba yasa hazırlığı kapsamında, doğalgazda ‘gelire göre tarife’, boş konutlardan vergi alma ve çok kazanandan çok vergi alma gibi uygulamalar planlandığı belirtildi.

Gelire Göre Fatura Dönemi – Boş Daireye Vergi Dönemi mi Başlıyor?

Edinilen bilgilere göre hükümetin planladığı vergi yasasında;

1.    Bölgesel Rayiç

Cumhurbaşkanına sunulduğu belirtilen taslağa göre, emlak vergileri ve tapu harçları artık gayrimenkullerin emlak vergisine esas değeri (belediye rayici) değil, bölgesel rayiç bedeli üzerinden tahsil edilmesi amaçlanıyor. 

2.    Boş Konutlardan Vergi Alınacak

Arz-talep dengesini bozarak barınma barınma krizine neden olan boş konutlar için de vergi alınması planlanıyor. Türkiye genelinde boş tutulan evlerin bölge bölge haritasının çıkarılması ve yüksek kira beklentisiyle boş tutulduğu tespit edilen konutlardan vergi alınması planlanıyor. 

Gelire Göre Fatura Dönemi – Boş Daireye Vergi Dönemi mi Başlıyor?

3.    Gelire Göre Doğalgaz Ödemesi

Bir diğer plan ise ‘dar gelirliye ucuz doğalgaz.’ Projesi oldu. Gelire göre doğalgaz tarife döneminde geliri iyi olan faturanın tamamını öderken, dar gelirliler faturanın üçte birini vermesi hedefleniyor. 

4.    Vergide Bazı Muafiyetler Kaldırılacak

Haberde, öncelikli olarak, vergi mevzuatında yer alan ve ekonomiye bir katkısı olmadığı değerlendirilen bazı muafiyetlerin kaldırılmasının planlandığı belirtildi.
5.    Yenilenebilir Enerji

Yenilenebilir enerji alanında yatırım yapmak için devletten destek alan, ruhsat verilen veya çeşitli tahsisler yapılan yatırımcıların bu ‘destekleri suiistimal etmesinin’ önüne geçilmesinin planlanmasına yönelik çalışmaların başladığı da konuşulanlar arasında yer alıyor.

6.    Maden Arama Ruhsatlarında Süreç Kısaltılacak

Torba yasada, maden aramalarındaki ruhsat ve izin süreçlerinin kısaltılmasına yönelik yeni adımlar da olacağını belirtti.